Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Hållbarhet

Zoégas med hållbarhetstänk i alla led – Ett olycksfritt rosteri i 8 år

Snabba fakta

  • Ett olycksfritt rosteri i 8 år
  • Vår ambition och investeringar
  • Chefernas engagemang och synlighet
  • Personalens säkerhetstänk och medverkan

Zoégas med hållbarhetstänk i alla led – Ett olycksfritt rosteri i 8 år

Vi på Zoégas brinner för hållbarhet och det gäller inte bara hållbar kaffeodling utan det som sker på hemmaplan är minst lika viktigt. När kaffet är odlat behöver det rostas och förpackas på ett hållbart sätt, alla som arbetar med kaffe ska kunna göra det hållbart. Därför är vi extra stolta över att Zoégas rosteri har varit en olycksfri arbetsplats i 8 år. Traditionellt är arbetsmiljön på fabriker ofta mer riskfylld än på kontor. Det inträffar fler olyckor på fabrikerna t ex klämskador i maskiner, fallolyckor från hög höjd. Zoégas kafferosteri i Helsingborg kan nu 2020 fira 8 år utan en enda arbetsskada som lett till sjukfrånvaro. Bakom detta ligger ett hårt och målinriktat arbete.

 

 

Snabba fakta:

  • Ett olycksfritt rosteri i 8 år
  • Vår ambition och investeringar
  • Chefernas engagemang och synlighet
  • Personalens säkerhetstänk och medverkan

Nyckeln till framgång för Zoégasrosteri

Nyckeln till framgången för en säkrare arbetsmiljö bygger bland annat på nedan framgångsfaktorer: :

Vår ambition och investeringar

Chefernas engagemang och synlighet

Personalens säkerhetstänk och medverkan

 

Vår ambition och investeringar

Vårt mantra är ” Safety first” och vi har många processer för att förankra detta i både rosteriet och i kontorsbyggnaden. Bland annat att rosteriet ska jobba systematiskt med arbetsmiljö och vara certifierade inom OHSAS 18001, målstyrning från övergripande fabriksmål till individuella mål för varje medarbetare och att man jobbar med ständiga förbättringar.

Zoégas har kommit långt med så kallad ”Zero access” till maskiner jämfört med många företag i branschen. Detta innebär att maskinerna har kompletta maskinskydd som förhindrar personer att sticka in händer, armar eller fingrar i maskinen vilket skulle kunna leda till olyckor. Ett annat fokusområde har varit Ergopro där fabriken jobbat med ergonomiska lösningar för att minimiera lyft och arbeten i obekväma positioner.

 

Chefernas engagemang och synlighet

Om man vill ha en helt skadefri och hälsosam arbetsplats är det möjligt men då måste man verkligen vilja ha det och alla måste hjälpa till. Hos Zoégas sitter cheferna inte på sitt kontor och styr verksamheten – man är närvarande och tillgängliga för att coacha och supporta personalen. Man har dialoger med varje enskild medarbetare, frågar hur det går och hittar vad som motiverar varje enskild person till att ta mer ansvar och känna engagemang.

Chefer såväl som personal arbetar mycket med att skapa en positiv arbetsmiljö där medarbetarna ska trivas och känna sig sedda och hörda. Framgångar såväl delmål som positiva resultat firas. Det måste inte vara pengar/bonus utan fabriken firar ofta med tårta, gemensam lunch eller gemensam aktivitet vilket i sin tur ökar sammanhållningen och arbetsglädjen.

 

 

Personalens säkerhetstänk och medverkan

Zoégas har utvecklat olika system och processer som leder till ”rätt” beteende. Rätt beteende är engagemang, ansvarstagande och säkerhetstänk . En process är ”Caring through feedback” som innebär att alla vågar prata med alla om olika beteenden. Om man ser en arbetskamrat, besökare eller entreprenör som brister i sitt säkerhetstänk så istället för att gå därifrån och hoppas att allt ska gå bra så tar man en dialog direkt. Alltifrån att man ska hålla handen på räcket när man går i trappan till att man använder rätt säkerhetsutrustning varje gång med arbetar samt att man gör riskvärderingar innan ett underhållsjobb kan utföras. Nu när detta beteende är integrerat hos alla så medför det att alla kalibrerar sitt beteende, alla tar ansvar och agerar om något som kan leda till en osäker situation uppstår. Alla bryr sig om varandra och hjälps åt.

Förr ringde man chefen om något hände på fabriksgolvet, sedan väntade man på att chefen skulle lösa problemet. Nu har alla roller fått mer ansvar och medarbetarna klarar av att själva lösa de problem som uppstår. Uppstår ett problem förväntas man agera och bidra till en lösning.

Det räcker inte att ledningen eller några i ett arbetslag bryr sig. Det måste alla göra, hela tiden. Oavsett om det är säkerhet eller kvalitet så ställer det krav på mindset hos alla medarbetarna, alla agerar, tar ansvar och reagerar. Alla som arbetar på fabriken bidrar dagligen till en säker arbetsmiljö genom att bry sig om varandra, alla arbetar hårt och tillsammans. Allt för en hållbar arbetsplats! #changingcoffee