Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Hoppa till huvudinnehåll

VARJE KOPP GÖR SKILLNAD

ZOÉGAS HÅLLBARHETSPROGRAM
Zoégas grundfilosofi är att hållbarhetsarbete ska genomsyra hela verksamheten och vara ett långsiktigt och pragmatiskt åtagande. Missionen är att leverera kvalitetskaffe med minsta möjliga klimat- och miljöpåverkan i en produktionskedja som ger ett bättre liv för alla.
KAFFETS UTMANINGAR

VI MÅSTE SÄKRA FRAMTIDENS KVALITETSKAFFE

Om inte någonting görs riskerar vi att inte få något kaffe i framtiden. Framförallt riskerar vi att få kaffe av mycket lägre kvalitet än idag. Anledningen är bland annat klimatförändringar, ökad konsumtion och låg kunskapsnivå kring hållbar odling.
LÄS MER
Kvinna som vilar på en kaffesäck
Kvinna som plockar kaffebär
VI TAR ANSVAR FÖR HELA LIVSCYKELN
Bonde och spade

HÅLLBAR ODLING

Alla Zoégas kaffeblandningar är certifierade, men endast 25% av allt kaffe som odlas i världen är certifierat. För småskaliga jordbruk kan en certifiering kännas avlägsen och därför arbetar vi med Responsibly Sourced kaffe och investerar i odlarna genom vårt hållbarhetsprogram Coffee By Women.
LÄS MER
Lastbil

HÅLLBAR TRANSPORT

Zoégas ökar takten mot noll miljöpåverkan och ställer nu in siktet på hållbara transporter. Frakt från kaffeodlande länder till Zoégas fabrik i Helsingborg i Sverige väljs med omtanke för minsta möjliga koldioxidpåverkan.
LÄS MER
Vindkraft

HÅLLBAR PRODUKTION

Zoégas arbetar målmedvetet mot en produktion med minsta möjliga miljöpåverkan. Idag använder rosteriet 100% förnybar biogas och elektricitet från vindkraft.
LÄS MER
Förpackning

HÅLLBAR FÖRPACKNING

Zoégas arbetar för att optimera allt förpackningsmaterial för en hållbar framtid. Målet är att alla förpackningar senast år 2025 ska vara återvinnings- eller återanvändbara.
LÄS MER
Människor

HÅLLBAR KONSUMTION

Zoégas riktlinje för hållbar konsumtion innebär; att kunna köpa det vi behöver för att tillgodose våra behov, utan att äventyra framtida generationers möjligheter att kunna tillgodose sina.
LÄS MER
Återvinningssymbol

HÅLLBAR ÅTERVINNING

Hållbar återvinning genomsyrar alla Zoégas åtaganden – det innebär att arbeta utifrån ett cirkulärt flöde, istället för ett linjärt flöde. Allt som tas fram och används ska vara återvinningsbart, istället för att i slutändan bli avfall.
LÄS MER
COFFEE BY WOMEN

VI STÖDJER KVINNLIGA KAFFEODLARE

Om inte någonting görs riskerar vi att inte få något kaffe i framtiden. Framförallt riskerar vi att få kaffe av mycket lägre kvalitet än idag. Anledningen är bland annat klimatförändringar, ökad konsumtion och låg kunskapsnivå kring hållbar odling.
LÄS MER
UNIKA HÅLLBARHETSPROJEKT

VI BIDRAR TILL SKOLOR, VATTENFÖRSÖRJNING, UTBILDNING, FÖRSÖRJNING OCH MER...

Varje år stödjer Zoégas sommar- och julkaffe unika hållbarhetsprojekt, oftast i regionen varifrån signaturbönorna till respektive limited editions kommer. Genom åren har flera lyckade projekt bidragit till att skapa förutsättningar för en bättre framtid.
LÄS MER

BÄTTRE FÖRSÖRJNING I KENYA

RENOVERING AV KLASSRUM I BURUNDI

BÄTTRE INKOMST FÖR KVINNOR I RWANDA

SOLCELLER OCH FICKLAMPOR I RWANDA