Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Hållbarhet

Hållbarhet är ett brett och ibland lite svårdefinierat begrepp. För oss på Zoégas handlar det om en hållbarhet som inkluderar miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet genom hela kaffekedjan - från odlarnas villkor och arbete, till produktionen i Helsingborg. Changing Coffee uttrycker vår ambition att genom goda exempel förändra kaffeindustrin till det bättre.

Att odla och producera kaffe hållbart är en nödvändighet för att vårda vår planet och säkra tillgången på kvalitetskaffe i framtiden. Vi vet att det finns många saker som kan förbättras för att odlingen och produktionen ska bli mer hållbar. Men också att det finns mycket man kan göra för att uppnå detta, utöver till exempel ekologisk certifiering.

Zoégas hållbarhetsarbete fokuserar till stor del på att utbilda kaffeodlarna i hållbar odling, i projektet Coffee By Women. Samtidigt strävar vi efter att ständigt minska vårt CO2-avtryck. På Zoégas arbetar vi långsiktigt då vi tror att den stora skillnaden sker över tid. Genom att hjälpa småskaliga och medelstora kaffeodlare, utan krav på att de ska sälja sitt kaffe till just oss, kan vi göra långsiktig skillnad i form av högre produktion och lönsamhet för odlarna, med ett ökat utbud av hållbart odlat kaffe som följd. 

Vår ambition att förändra kaffeindustrin till det bättre genomsyrar allt vi gör, och i vårt dagliga arbete fungerar uttrycket Changing Coffee som en påminnelse om just detta - både för oss på Zoégas och för våra samarbetspartners och konsumenter. Att uppskatta en kopp Zoégas är inte bara en fråga om smak, utan också om att veta att det är hållbart odlat och producerat

Julkaffe 2021
Läs mer
Zoégas satsar på solvatten i Uganda
Läs mer
Sommarkaffe 2021
Läs mer
ZOÉGAS renoverar skola i Burundi
Läs mer
Zoégas hemma hos Mästerbaristan Olan Persson: Smakkombo
Läs mer
CHANGING COFFEE – För en mer hållbar kaffeproduktion
Läs mer
Allt ZOÉGAS kaffe från Brasilien är Rainforest Alliance Certifierat
Läs mer
Hållbar kaffeproduktion
Läs mer
Coffee By Women
Läs mer
Changing Coffee - För en hållbar utveckling
Läs mer
Vilket kaffe passar bäst till vad?
Läs mer
8 myter om kaffe som är just myter
Läs mer
Ladda fler