Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Hoppa till huvudinnehåll
Pressrelease

Zoégas satsar på solvatten i Uganda

2021-09-13
Nu förstärker Zoégas sitt långsiktiga hållbarhetsengagemang i östra Afrika genom en investering i Solvatten som kommer förse kaffeodlare i Rwenzoriregionen med rent och varmt vatten.

Zoégas har sedan länge haft ett engagemang i östra Afrika. Tidigare i år valde man att finansiera ett bygge av vattenledningar i byn Buzira i Rwenzoriregionen, Uganda, och nyligen utökades hållbarhetsprogrammet Coffee by Women till samma område. Nu förstärker Zoégas sitt engagemang ytterligare i regionen genom att skänka Solvatten till kaffeodlare.

  • Vi har tidigare tillhandahållit denna lösning för kaffeodlare i Kenya med gott resultat och vi vill fortsätta använda denna uppfinning även i Uganda där den gör stor nytta. Förutom att förse kaffeodlarna med rent och hett vatten kan vi genom den här lösningen minska både sjukvårdskostnader och vedbehov, säger Minette Rosén, råkaffeansvarig på Zoégas.

Solvatten är en portabel vattenrenare och vattenvärmare som enbart behöver solenergi för att fungera. Inga batterier, inga kemikalier. Behållaren består av två ihopsittande delar som rymmer fem liter vatten var, och har en transparent yta som släpper igenom UV-strålning från solen. Produkten har tagits fram av uppfinnaren och entreprenören Petra Wadström och tillverkas i Skåne, inte långt från Zoégas hemtrakter.

  • Tillsammans med Zoégas kan vi fortsätta arbetet med att uppnå en hållbar framtid för alla. Tillgången till rent och varmt vatten ska vara en självklarhet och genom Solvatten kan energi- och vattenanvändningen effektiviseras. Det skapar även flera socioekonomiska fördelar, såsom bättre livssituation för människor i klimatdrabbade länder. Träd som får stå kvar och växa binder dessutom koldioxid, minskar jorderosion och ger viktig skugga för både växter, djur samt människor, säger Petra Wadström, grundare och VD på Solvatten.

Idag lever två miljarder människor i världen utan tillgång till rent vatten hemma. Detta har en negativ inverkan på hälsa, utbildning, jämställdhet, miljö samt människors möjlighet att ta sig ut ur fattigdom. Totalt kommer 432 Solvattenbehållare att distribueras i Rwenzoriregionen under september månad. Detta möjliggör att 2350 personer kommer kunna tillgodose sig med rent och varmt vatten – en grundläggande förutsättning för att klara livet. Genom att behovet av eldning med ved och träd minskas kan även upp till 3000 träd räddas, vilket i sin tur skapar en miljömässig stabilitet och resiliens.

 

För mer information, kontakta:

Minette Rosén, råkaffeansvarig på Zoégas: tel +46 (0)703 193369,
e-mail: minette.rosen@se.nestle.com

Petra Wadström, grundare och VD på Solvatten: info@solvatten.se