Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Hoppa till huvudinnehåll

ZOÉGAS GER FLER SKOLDAGAR TILL FLICKOR I UGANDA

ZOÉGAS HÅLLBARHETSPROGRAM
Zoégas Sommarkaffe 2018 stöttade Kisinga-skolan i Uganda med nya toaletter vilket gör att flickorna inte behöver vara borta från undervisningen en gång i månaden.

Signaturbönan i Zoégas Sommarkaffe 2018 kom från Rwenzori i Uganda. Bönderna i området Rwenzori har gjort ett imponerande arbete och återhämtar sig långsamt efter lång tid av konflikter och oroligheter.

Byarna som omger Rwenzori ligger i ett område som är högt beläget i bergskedjan Rwenzori och gränsar till Republiken Kongo. Det är ensligt belägna byar med underutvecklad infrastruktur pga långvariga oroligheter och konflikter i området. Eftersom läget nu är mer stabilt börjar företag hitta till området och det återhämtar sig långsamt.

Uganda är mest känt för att producera Robusta-bönor men har alltid haft Arabicaodling i små mängder. Med många oorganiserade småodlare och eftersatta ”good agricultural practices” har det inte varit lätt att hitta fin Arabica tidigare. En av Zoégas leverantörer har sett potentialen i området och investerar kraftigt i utrustning och i att utbilda kaffeodlarna på plats. Vi är imponerade av det arbete som gjorts och känner att det är viktigt att satsningar ger resultat och uppmuntrar det genom att köpa detta fina kaffe.

UGANDA - ETT LAND MED UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER
Minette Rosén, som är Zoégas råkaffeansvarige besökte Rwenzori och träffade kaffeodlarna och fick se det fina arbete som pågår för att höja kvaliteten på kaffebönorna. Samtidigt förstod hon de utmaningar Rwenzori står inför och varför det är viktigt att fortsätta att satsa på kaffeodlingen i Uganda.

Minette noterade på plats att ett stort problem i området var att flickor inte kommer till skolundervisningen under flera dagar i månaden. Vi funderade på hur vi kunde hjälpa till; behövde de skolböcker, skoluniformer, fler lärare? Problemet låg på en helt annan nivå. Områdets flickor kan inte gå i skolan under en vecka varje månad pga. att de inte har sanitetsskydd. Det visade sig också att skolorna i området har väldigt få och bristfälliga toaletter och bristfälliga möjligheter till att sköta sin hygien. Detta påverkade närvaro i skolan för både flickor och pojkar då sjukdomsrisken ökade.

UTBILDNING ÄR EN VÄG FRAMÅT
Eftersom utbildning är viktigt för oss kände vi att vi ville hjälpa till för att även på andra sätt stödja utvecklingen i området. Med hjälp av våra kontakter på plats har vi valt att investera i två skolor där barn till kaffeodlare går.

Landscape of coffee farm
Rwenzori i Uganda

 

KISINGA PRIMARY SCHOOL, FÖR BARN 6-15 ÅR
En lågstadieskola med 469 pojkar och 483 flickor som idag har totalt 5 toaletter för flickor och 6 toaletter för pojkar. Det motsvarar en toalett per 97 flickor och 1 toalett för 78 pojkar. Här har vi valt att renovera samtliga toaletter samt vattenledningar och installera en tvättstation. Vi kommer även att bygga ett nytt toalettblock till flickorna och inkludera en tvättstation till det.

KISINGA SECONDARY SCHOOL, FÖR BARN 15-19 ÅR
En högstadieskola med 113 flickor och 146 pojkar. Skolan har 3 toaletter för flickor och 3 toaletter för pojkar, utan möjlighet till att tvätta händerna. Här har vi valt att investera i totalrenovering av befintliga toaletter, bygga ut vattenledningarna och bygga en tvättstation samt addera ett block med 3 toaletter för flickor. Tillsammans med den lokala organisationen ”Women for health in Rwenzori” kommer alla flickorna i skolan även att få lokalt tillverkade återanvändbara sanitetsskydd. Eftersom vi ser utbildning och kvinnlig enpowerment som viktigt för framtiden har vi även valt att investera i organisationens utbildningsprogram som fokuserar på utbildning i förebyggande inom områdena hälsa och nutrition.