Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Hoppa till huvudinnehåll

ZOÉGAS UTBILDAR KVINNLIGA KAFFEODLARE I HÅLLBAR ODLING

ZOÉGAS HÅLLBARHETSPROGRAM
Zoégas stöttar småskaliga kaffekooperativ i Chiapasregionen i södra Mexiko, genom att utbilda kvinnliga odlarna i hur de olika stegen i värdekedjan är med till att förbättrar kaffets kvalitet och en hållbar kaffeodling. Målsättningen är att utbildningen ska leda till högre kaffekvalitet och bättre försörjningsmöjligheter.

STÖD TILL KVINNLIGA KAFFEODLARE I MEXIKO

Varje år investerar Zoégas i ett hållbarhetsprojekt särskilt kopplat till regionen för julkaffets signaturböna. Hållbarhetsprojektet för 2022 i Chiapasregionen syftar, i likhet med Zoégas långsiktiga projekt Coffee by Women, till att stötta kvinnliga kaffeodlare med utbildning inom hållbar odling. Jordbruket är en viktig anställningssektorn för kvinnor i utvecklingsländer men bristande jämlikhet och ojämn resursfördelning begränsar dem att nå sin fulla potential. Genom detta projekt utbildas kvinnliga kaffeodlare kring kvalitet och god försörjning vilket i sin tur ger dem bättre förutsättningar i samhället

Utbildningen omfattar de olika stegen i värdekedjan, bland annat hur man kan förbättra bearbetningsprocessen, höja kaffekvalitéten och hur man kan ta tillvara på avfallet.
Smaka på kaffet

EFTERSKÖRDEN

Utbildningen ger ökad förståelse för hur viktigt arbetet är efter skörd då det bidrar till en stor andel av kvaliteten på de gröna kaffebönorna. Genom ökad förståelse för hur man kan förbättrar urvalet av kaffebönor, förbättringsåtgärder för wet mill, torkning och förvaring av kaffet. Genom förbättrad process efter skörd kommer kvinliga producenter att få högre kvalitet, vilket i sin tur kommer att leda till ökade inkomster och därmed större möjlighet att spela en aktiv roll i familjens och samhällets beslutsfattande.
Kaffeprovning