Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Hoppa till huvudinnehåll

HÅLLBAR PRODUKTION

ZOÉGAS HÅLLBARHETSPROGRAM
Zoégas arbetar målmedvetet mot en produktion med minsta möjliga miljöpåverkan. Idag använder rosteriet 100% förnybar biogas och elektricitet från vindkraft. Genom användningen av förnybar elektricitet och biogas har koldioxidutsläppen minskat från produktionen.
HÖGTEKNOLOGISK RENINGSANLÄGGNING
Zoégas fabrik i Helsingborg har investerat i en högteknologisk reningsanläggning som reducerar utsläppsämnen. Reduktionen av kväveoxider bidrar till minskad försurning och en minskad halt av organiskt kol reducerar förekomsten av marknära ozon.
bild på en fabrik