Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Hållbarhet

ZOÉGAS renoverar skola i Burundi

Zoégas arbetar kontinuerligt och långsiktigt med att stötta och utbilda småskaliga kaffeodlare i Östafrika. Årets Julkaffe stödjer barn i kafferegionen Ngozi i Burundi genom att renovera skolor som möjliggör utbildning för framtiden. Burundi har under många år kantats av oroligheter och är ett land i behov av utveckling. Jordbruket sysselsätter 90% av befolkningen, varav kaffe är en stor och viktig del.

En skola i Ngoziregionen, i närheten av en av de kaffeodlingar som Nestlé köper kaffe från, finns en skola som huserar 1100 elever och som var i stort behov av renovering. Skolan består av fyra block, där ett av blocken var i ruiner. Lokalen gick inte att använda och det var brist på klassrum, vilket ledde till att eleverna fick gå till skolan i skift. Med vår hjälp, kunde lokalen byggas upp, toaletterna renoveras och klassrum möbleras. 

Projektet, som är unikt kopplat till årets julkaffe, innebär att barnen kan gå i skolan hela dagar, förbättrade sanitära förhållanden och med nya bord och bänkar slipper barnen sitta på golvet och äta. Med fler skrivbord och en ny stor tavla, förbättras också möjligheterna att lära. Den nya lokalen är dessutom så pass stor, att det finns möjlighet för barn från andra skolor att flytta hit, vilket skulle ge fler barn en bättra skolmiljö och utbildningsmöjligheter. 

Genom att främja utbildning, hjälper ZOÉGAS till att förbättra livssituationen för både kaffebönderna och deras barn. Genom att välja bönor från Burundi, främjas också kaffenäringen.

Klassrumen är bristfälligt byggda och både tak och väggar är osäkra både för elever och lärare. Även toaletterna har varit i dåliga skick. Både väder & dåliga toaletter har sänkt närvaron väldigt mycket för eleverna på skolan. Grundläggande saker som tillräckligt med bord, stolar och griffeltavlor har också saknats. Måltider har behövts förtäras på golvet och alla elever har inte fått plats i klassrummen.

Behovet för renovering var alltså oerhört stor & vi på ZOÉGAS är otroligt glada att vi får vara med och påverka i regionen där vi också köper kaffe ifrån. Fortsätt läsa för att följa projektets gång och se framstegen.

Bilden visar en av ytterväggarna på skolbyggnaden som kommer att renoveras. Byggmaterialet som användes när skolan bygdes blir väldigt ostabilt vid regn och riskerar att falla in. 

I fas 1 kartlades alla behov skolan hade och vilka önskemål det fanns på den nya byggnaden. Tidigt under detta projektet konstaterades att en komplett ombyggnad av lokalen var det som var mest optimalt, då byggnaden var i så pass dåligt skick att förbättringar på befintlig byggnad varit omöjlig. Under fas 2 påbörjades rivningen av byggnaden. 

Bilden visar första steget i rivningen av byggnaden. 

Nu ser vi äntligen resultat. Den absolut största skillnaden är att alla väggar är stabilt byggda med tegelsten som skall säkerställa att skolan kan vara i drift trots regn och blåst. Det har även lagts stort fokus på att ha en takkonstruktion som är säker och även de stänga ute dåligt väder och även rejäla träfönster. 

Renoveringen har gått väldigt smidigt och både rivning och uppbyggnad har gått enligt planer. Vi kan knappt vänta på att se en färdig möblerad skollokal. 

Äntligen! Griffeltavlan uppsatt på väggen och överlämningen av den nyrenoverade byggnaden kan äntligen ske. Bilden visar första rundvandringen i de nya lokalerna. Förvandligen från en skolbyggnad i ruiner till en byggnad som nu säkert kan stå i flera år. Gör att vi tillsammans med lokala leverantörer kan säkerställa en trygg och säker skolgång för många elever i regionen. Några finjusteringar skall fortfarande utföras innan lektionerna kan börja. 


Nedan kan ni se en film som summerar skolrenoveringen.