Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Hoppa till huvudinnehåll

VI BYGGER KLASSRUM PÅ SKOLA I BURUNDI

ZOÉGAS HÅLLBARHETSPROGRAM
Zoégas Julkaffe 2020 stöttade barn i kafferegionen Ngozi i Burundi genom att renovera skolor som möjliggör utbildning för framtiden. Burundi har under många år kantats av oroligheter och är ett land i behov av utveckling. Jordbruket sysselsätter 90% av befolkningen, varav kaffe är en stor och viktig del.
En skola i Ngoziregionen, i närheten av en av de kaffeodlingar som Nestlé köper kaffe från, finns en skola som huserar 1100 elever och som var i stort behov av renovering. Skolan består av fyra block, där ett av blocken var i ruiner. Lokalen gick inte att använda och det var brist på klassrum, vilket ledde till att eleverna fick gå till skolan i skift. Med vår hjälp kunde lokalen byggas upp, toaletterna renoveras och klassrum möbleras.

Projektet, som är speciellt kopplat till årets julkaffe, innebär att barnen kan gå i skolan hela dagar, förbättrade sanitära förhållanden och med nya bord och bänkar slipper barnen sitta på golvet och äta. Med fler skrivbord och en ny stor tavla förbättras också möjligheterna att lära. Den nya lokalen är dessutom så pass stor att det finns möjlighet för barn från andra skolor att flytta hit, vilket skulle ge fler barn en bättre skolmiljö och utbildningsmöjligheter.

Genom att främja utbildning hjälper Zoégas till att förbättra livssituationen för både kaffebönderna och deras barn. Genom att välja bönor från Burundi främjas också kaffenäringen.
Klassrum i Burundi
Zoégas strävar efter att vara en hållbar aktör inom kaffeindustrin. Vi arbetar för att minska vår miljöpåverkan genom att implementera åtgärder som främjar hållbart jordbruk och minskar koldioxidutsläppen. Vi samarbetar med kaffebönder för att säkerställa rättvisa arbetsvillkor och en rättvis ersättning för deras arbete.

Utöver vårt engagemang för hållbarhet, är vi också dedikerade till att stödja lokala samhällen. Genom att renovera skolor och förbättra utbildningsmöjligheterna för barnen i kafferegionen Ngozi, vill vi bidra till en bättre framtid för dem och deras familjer.

Vi är stolta över att kunna göra en positiv skillnad i Burundi och vi fortsätter att sträva efter att vara en förebild inom kaffeindustrin när det kommer till hållbarhet och socialt ansvarstagande. Tack för ditt stöd och för att du väljer Zoégas Julkaffe, som inte bara ger dig en god kopp kaffe, utan också möjligheten att vara med och göra skillnad för barnen i Burundi.
Kaffeplantage