Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Hoppa till huvudinnehåll

VI FÖRBÄTTRAR VATTENTILLGÅNGEN

ZOÉGAS HÅLLBARHETSPROGRAM
Tillgång till vatten är inte självklart för alla. I Uganda och regionen Rwenzori är platsen för vattenupphämtning två timmar bort från byarna och vägarna att bära vattnet på är besvärliga. Områdena runt denna regionen är väldigt svåråtkomliga för bilar. Idag finns det en större vattenkälla högre upp i bergen. I dagsläget spenderar, framförallt kvinnor, mycket tid till att hämta vatten.
Under 2021 kommer vi att tillsammans med lokala samarbetspartners bidra till säkert vatten i regionen. Detta görs genom renovering och optimering av befintliga naturliga vattenkällor och att bygga ett rörsystem för att leda vatten till 15 olika strategiska platser i samhället. Genom att leda vattnet till en tank som är lättillgänglig sparar man tid för kvinnor. Detta projektet görs i samarbete med lokala entreprenörer och organisationen Rwenzori Women for Health.

Totalt kommer 375 hushåll, 3 kyrkor, 1 skola och drygt 2200 invånare att kunna ta del av projektet.


En ren och praktisk vattenkälla i kombination med hälso- och hygienutbildning kommer att skapa ett hållbart system som kan bidra till en positiv förändring i hälsa, personlig hygien och övergripande försörjning. Detta gör det möjligt för lokalbefolkningen att vara mer motståndskraftiga och produktiva. Årets Zoégas Summer Edition har sin signaturböna från just Rwenzori i Uganda. Speciellt för årets sommarblandning är att hållbarhetsprojektet som är kopplat till kaffet är 100% verifierat av IFT, (IBM Food Trust) och visar alla olika steg i hållbarhetsprojektet. Genom Blockchain teknologin vill vi skapa transparens så att ni, steg för steg, kan följa hur vi tillsammans med lokala entreprenörer säkerställer och finansierar byggnationen av ett rörsystem som ska leda vatten till strategiska platser inom området Rwenzori.

Följ med på en resa och ett projekt för rent vatten.
en grupp människor hämtar vatten

STEG 1: SIGNERING AV MOU - VILJEFÖRKLARING (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

Ett första och viktigt möte mellan vår leverantör och Rwenzori Women for Health i Kisinga. Här diskuterade projektledningen om var vattensystemet skall byggas, vem som ansvarar och vem som blir projektledare. En viktig punkt är också vem som äger ansvar för underhåll och att underhållsplan följs. Båda parterna enades och ett avtal kunde signeras.
män vid en kaffestation

STEG 2: KARTLÄGGNING AV OMRÅDET AV TEKNIKER

Teknikerna mätte och kartlade området med hjälp av GPS-enheter. De bästa vattenkällorna identifierades och vattenflödet mättes. En digital design av projektet togs fram för att planera och skapa en detaljerad budget. Kartläggningen visar alla punkter i projektet och platserna för varje kran.
människor går i ett fält

STEG 3: OFFICIELLT UNDERTECKNANDE OCH GODKÄNNANDE AV PLANEN AV LOKALA MYNDIGHETER.

Officiellt undertecknande och godkännande av planen av lokala myndigheter. Teknikerna granskade projektplanen och diskussioner kring kranarnas placering påbörjade. Syftet med projektet är att nå så många medlemmar i samhället som möjligt. De enades om en plan som godkändes vid detta mötet.
man som skrier under ett paper

STEG 4: GRÄVNING AV DIKEN OCH FÖRARBETE FÖR VATTENLEDNINGAR

Första steget är att gräva diken runt de 3 vattenkällorna för att kunna leda vattenrörsystemet. Medlemmar från samhället tillsammans med teknikerna grävde ur 60cm djupa diken. Diken kartlades och markerades av teknikerna för att säkerställa att de stämmer överens med den övergripande planen.
män ler mot kamera

STEG 5: ARBETE VID KÄLLORNA FÖR ATT GÖRA PLATS FÖR VATTENKRANAR OCH VATTENTANK

Det finns 3 naturliga vattenkällor och kommer att finnas 15 kranar runt om i samhället. Områdena har rensats och förberetts för installation av tankarna. Samhällets medlemmar började med att transportera material som sand och stenar till källplatserna. Under detta steget i projektet uppstod det lite problem. Eftersom området är väldigt svårt att nå med transporter försenades en del materialleveranser.
människor jobbar på plantering

STEG 6: EFTER KARTLÄGGNING OCH GRÄVNING AV DIKEN – VATTENRÖR INSTALLERAS

Nu är allt förarbete gjort. Både kartläggning med en övergripande bild på systemet men även diken har grävts för rören. Nu läggs vattenrören på plats av medlemmarna i samhället med hjälp av teknikerna som säkerställer att arbetet utförs rätt och säkert.
Odlare håller i vattenslang

STEG 7: ANSLUTNING AV VATTENRÖR

Äntligen är alla vattenrör på plats i sina spår och systemet komplett. Nu kontrolleras alla anslutningar av behörig tekniker. Det är viktigt att anslutningar mellan alla rör, kranar och tankar är korrekt installerade och kontrollerade.
picture of water pipe

STEG 8: FILTER INSTALLERAS FÖR ATT SÄKERSTÄLLA RENT OCH SÄKERT VATTEN

Vid varje vattentank installeras filter för att garantera ett rent och skäligt vatten för invånarna i samhället. I samband med att filtret installeras mäter man flödeshastigheten samt vattenkvalitén. Kranarna förseglas sedan då de inte får användas innan vattentesterna blivit godkända och vattensystemet invigts tillsammans med invånarna.
picture of document

STEG 9: INVIGNING OCH FÖRSTA VATTNET FRÅN BUZIRA-SKOLANS VATTENKRAN

En samling av människor ifrån samhället, ledare, Rwenzori Women for Health och vår leverantör Agri Evolve träffas för att fira och inviga den första öppna kranen. Vattnet kommer tappas av en av våra kaffeodlare.
tvättar händerna

STEG 10: ÅRETS KAFFESÄSONG BÖRJAR

Årets kaffeskörd ska skördas i Buzira. Kaffe skördas från en av de certifierade kaffeodlarna i området. Kaffeodlingen kan nu optimeras och effektiviseras tack vare vattenkranen vid områdets kaffestation.
kvinna som plockar kaffebär