Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Hoppa till huvudinnehåll
OM OSS

MINETTE ROSÉN

Ni ska nu få möta Minette Rosén som för 30 år sedan började sin roll med inköp, kvalitet och logistik. Idag är Minette råkaffeansvarig på Zoégas.

Förrutom sitt stora engagemang i sin yrkesroll är hon mycket fotbollsintresserad, och har även ett stort intresse för hus, hem och trädgård. Hon gillar att träna och att läsa bra deckare. Målsättning i livet är att någon gång springa ett marathon!

Här får ni veta mer om Minette:

Berätta om din bakgrund och roll på Zoégas – vad gör en Råkaffeansvarig?


- I stora drag är mitt ansvarsområde att se till att vi har rätt råkaffe i rätt tid och till rätt priser. Genom min roll och mitt ansvarsområde har jag fått en närmare kontakt med Nestlé i hela världen. Det är viktigt med bra nätverk då inköp är komplext i stora organisationer. Det är dessutom av stor vikt att bibehålla en nära kontakt med ursprungen som vi arbetar med i våra blandningar.

Min roll är mycket bred då den omfattar många olika ansvarsområden och arbetsuppgifter och jag tror att det är det som har gjort att jag än idag tycker att mitt arbete är roligt. Bredden i min vardagliga roll är ovanligt stor – jag arbetar med allt från kvalitet till logistik, handel, hållbarhetsfrågor och den finansiella delen. Det är kul att kunna vara med och påverka i alla led.

portrait of woman

 

Hur kan en vardag som Råkaffeansvarig se ut?
- Min vardag varierar mycket. Det finns alltid ett grundschema med allt från leveransutmaningar till möjligheter med olika råkaffeprover. Varje dag arbetar jag med många kontaktytor och enheter i stora delar av världen, vilket ger en bra dynamik i mitt vardagliga arbete.

Jag reser också en hel del i min roll för att säkerställa att kaffekvaliteterna uppfyller våra krav. Jag besöker även våra hållbarhetsprojekt med jämna mellanrum för att följa upp hur det går i våra projekt i Kenya och östra Afrika, framförallt. De spännande resorna sätter definitivt en guldkant i mitt vardagliga arbete. Inte minst är det intressant att se hur våra kulturer skiljer sig åt runtom i världen.

woman tasting coffee

 

Hur anser du att du, i din roll, bidrar till Zoégas hantverk?


- Jag anser att jag bidrar till hantverket genom att jag ständigt säkerställer att råkaffet som skickas till oss är bra utifrån våra önskemål och krav. Jag säkerställer även att våra leverantörer förstår våra kvalitetskrav, att transporterna görs så effektivt som möjligt och att vi har en nära länk till exportörer i producentländerna.

Jag anser även att hantverksarbetet bygger på hur vi uppskattar alla steg bakom vägen från böna till kopp. Vad gick fel på vägen och vad kan vi göra bättre nästa gång? Om man missbrukar den färdiga produkten genom att till exempel dosera fel, brygger fel eller använder härsket kaffe så skadar ju även den processen slutresultatet. Även affärerna kan hantera kaffet illa genom att exempelvis placera trasiga paket bredvid starka kryddor. Detta kan hämma slutresultatet och den färdiga koppen, vilket jag tycker är ett hån mot alla människor som arbetar i det långa ledet med framställningen av kaffe.
 

Zoégas hållbarhetsprojekt, Coffee By Women – vad står det för enligt dig?


- I de odlingsländerna som vi arbetar med är det idag stora kulturella skillnader, inte minst sett till könsrollerna. På grund av att det fortfarande finns stora skillnader mellan kvinnor och män i arbetslivet vill vi ge ett erkännande till kvinnorna och visa hur delaktighet skapar bättre förutsättningar och möjligheter för hela familjen. Det måste göras med respekt och förståelse på lokalt språk och kulturskillnader.

Goda tillverkningsseder för kaffeproduktion är en av grundstenarna i utbildningarna som ges inom vårt hållbarhetsarbete men även nutritionslära; vad är bra och näringsrik kost för familjen, grundläggande kunskaper i bokföring och familjeplanering.

De kulturella skillnaderna ser olika ut i olika delar i världen. Anledningen till att vi har valt att satsa på just Östafrika beror på att just denna regionen är speciell för oss på Zoégas då det är signaturbönan i majoriteten av våra blandningar. I andra världsliga regioner ser vi däremot andra utmaningar.

 

selection of coffee beans

 

Under mina resor till kaffeplantagen i Östafrika, upplevde jag att där fanns många kulturella skillnader, inte minst vad gällde arbetsfördelningen mellan män och kvinnor. Det var däremot svårt att ”se bakom kulisserna” men när kvinnorna själva fick berätta om sina vardagliga erfarenheter och vad de ville i framtiden var det lätt att se igenom att där fanns brister. När jag kom tillbaka från en av mina kafferesor berättade jag för marknadsavdelningen vad jag hade sett och upplevt och tillsammans bestämde vi oss där och då för att göra något. Vi ville göra en insats för jämställdhet och stärka kvinnorna i dessa länder. Vi ville föra vidare den starka kvinnokulturen som finns inom Zoégas och i företagets historia med våra starka entreprenörer, Maria och Thelma Zoéga, även ute på kaffeodlingarna.

Projektet Coffee By Women är ett ypperligt exempel på hur vi som stort företag kan göra skillnad på riktigt. Det gäller bara att utnyttja den kunskapen som finns inom företaget för att kunna göra ett starkare avtryck. Det är även viktigt att förstå vad hållbarhet faktiskt innebär. Folk måste kunna försörja sig på sitt hantverk och yrke. Kan man inte det så kan man heller inte ställa kvalitetskrav. Det vi gör i våra projekt är därför mer än en certifiering. Certifieringen ser vi som ett komplement för att göra det lättförståligt för konsument att det är hållbart producerat. Hållbarhet är mycket mer än så och är en del av Zoégas DNA.

I hela Zoégas sortiment, vilken är din Z-favorit?


- Mollbergs Blandning håller jag högt! Framförallt då den har en hög och jämn kvalitet och då den är mycket smakrik. Jag dricker gärna mitt Mollbergs svalt med mjölk, karaktären kommer fram tydligare då. Jag tror att anledningen till att jag dricker mitt kaffe svalt beror på att jag är glad för att prata och socialisera. Jag har därför vant mig vid att dricka svala koppar. Däremot dricker jag alltid svart kaffe på jobbet men hemma dricker jag med mjölk.

Jag måste även tillägga att Julkaffet under åren har varit väldigt bra!