Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Hållbarhet

Coffee By Women

Coffee By Women skapar tusentals nya kvinnliga entreprenörer inom kaffeodling.

Utbildningarna ökar kraftigt antalet kvinnliga kaffeodlare med ledande befattningar. ZOÉGAS hållbarhetsinitiativ i Östafrika, Coffee By Women, har sedan 2011 skapat bättre försörjningsmöjligheter för kaffeodlare och bättre kunskap i hur kaffet kan odlas på ett hållbart sätt. Vi har som mål att minst 30 procent av de kaffebönder som utbildas i våra egna hållbarhetsprojekt ska vara kvinnor. 

Därför kallar vi vårt hållbarhetsinitiativ för Coffee By Women.

Utöver utbildningar i hållbar kaffeodling innefattar Coffee By Women-projektet även utbildningar i ledarskap, förtroendebyggande och självutveckling. Insatser som möjliggör fortsatt odling samt säkrare försörjning för framtidens kaffeodlare. Initiativet är avgörande för att hjälpa kaffeodlarna med kunskap om klimatförändringar och kvalitetshöjning för ökad försörjning. 

Nestlé plantor

Fler än 50 000 kaffeodlare i Kenya och Rwanda har idag hunnit delta i Coffee By Women-projektet och har genom utbildningen fått ny kunskap och utökade resurser genom bland annat nya och friska kaffeplantor. Resultatet av Coffee By Women är en förhöjd kaffekvalitet och en ökad produktion per kaffebuske, vilket ger kaffebönderna mer betalt per kilo. 

Utbildningarna är kostnadsfria och främst inriktade på små och medelstora kaffodlingar, då syftet med utbildningarna är att få med så många kaffeodlare som möjligt på resan. Vi tycker att det är viktigt med kvinnligt deltagande och entreprenörskap då de kvinnliga kaffeodlarna ofta arbetar kooperativt. Detta har visat sig vara ett vinnande koncept för en hållbar kaffeodling och kunskapsutbyte mellan bönderna och kooperativen. Men framförallt tenderar de att investera sina inkomster långsiktigt i odlingen, sina arbetare, sin familj eller någon sidoverksamhet för att stärka hushållets inkomst.

Vi på ZOÉGAS brinner för hållbarhet och vill därför att så många kaffeodlare som möjligt, steg för steg ändrar från konventionell odling till hållbar odling och slutligen certifiering. Vi vet att vi måste börja med de kaffeodlare som har minst förutsättningar för att öka utbudet av hållbart kaffe. 

Den unika ZOÉGAS-smaken kommer från kaffebönor av hög kvalitet, främst från Östafrika. Utbudet av hållbart odlat kaffe av vår höga kvalitet är begränsat i regionen och räcker inte idag för att möta efterfrågan på marknaden. I februari 2019 skrev Zoégas ett nytt avtal i Rwanda och Kenya om en fortsatt storsatsning i området. Det nya avtalet säkrar utbildning för 24 000 nya odlare men även ett stipendium som ger 31 studenter i Kenya tillgång till High School utbildning. Avtalet sträcker sig fram till 2021.