Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Hoppa till huvudinnehåll

HÅLLBAR ODLING

ZOÉGAS HÅLLBARHETSPROGRAM
Alla Zoégas kaffeblandningar är certifierade. Men endast 25% av allt kaffe som odlas i världen är certifierat. För småskaliga jordbruk kan en certifiering kännas avlägsen. Men med utbildning och teknisk expertis kan kaffeplantagerna ändå uppnå hållbara odlingar.

HÅLLBART KAFFE ÄR MER ÄN CERTIFIERAT

Det är oftast de små familjejordbruken som odlar unikt kvalitetskaffe. 70% har små odlingar och har inte ekonomiska möjligheter till att investera i en certifiering. För att säkra tillgången av hållbart odlat kaffe i framtiden behövs mer än certifieringar. Hållbar odling är omtanke om människor, djur och natur. Det handlar om att värna vattnet och jorden, den biologiska mångfalden och förhindra användning av skadliga kemikalier. Det är också omtanke om människors försörjning och hälsa – både nu och i framtiden. Därför arbetar vi på Zoégas med att hjälpa kaffeodlare med utbildning och teknisk expertis för att öka tillgången på hållbart odlat kvalitetskaffe.

CERTIFIERINGAR

Zoégas har valt att arbeta med ett antal olika certifieringar. Det är en garanti för konsumenterna att de gör ett hållbart val. De olika certifieringarna har olika standarder beroende på syfte och mål. Certifierat kaffe innebär att en extern aktör kontrollerar att kaffeproduktionen är miljövänlig, att förbättrade jordbruksmetoder används, att krav ställs på arbetsmiljö, att arbetsrätt upprätthålls samt att barnarbete och diskriminering inte förekommer.
Man står och sorterar kaffebönor

HJÄLP TILL SJÄLVHJÄLP

Zoégas grundfilosofi är att hållbarhetsarbete ska genomsyra hela verksamheten och vara ett långsiktigt och pragmatiskt åtagande. Utbildning skapar förutsättning för alla att växa. Genom kunskap når vi långsiktig förbättring. Genom att utbilda kaffeodlarna förbättras deras skördar och ekonomiska förhållanden, samtidigt som de lär sig att odla hållbart, utan besprutning. Genom att utbilda och informera konsumenter hjälper vi dem att dricka kaffe på ett mer hållbart sätt, genom att välja rätt kaffe, maskiner och tillbehör.

Genom kontinuerlig utbildning håller Zoégas medarbetare och leverantörer sig uppdaterade med de senaste kunskaperna inom hållbara val av processer och material. Zoégas utbildar människor i främst Östra Afrika i småskalig kaffeodling, vilket ger en egen försörjning och en helt ny framtid. För många kan kaffeodling vara en väg ut ur fattigdom.
kvinnor sitter och får utbildning
KONSTEN ATT HJÄLPA
"Du ska inte ge den fattige en fisk. Ge hen ett metspö och lär ut hur man fiskar."

COFFEE BY WOMEN

Vårt utbildningsprogram inom hållbar kaffeproduktion ”Coffee by Women”, som vi började med i Kenya 2011 och i Rwanda 2015, syftar till att göra kaffeproduktion mer lönsam och inkluderande så att odla kaffe kaffe är intressant som yrke även i framtiden och att det går att försörja sig på sina kaffebuskar. Sedan 2011 har mer än 50000 kaffeodlare utbildats, varav mer än 30% har varit kvinnor.
LÄS MER
UWIMBAZI DOROTHE, 26, RWANDA, SOM FÅTT STÖD VIA ZOÉGAS HÅLLBARHETSPOJEKT COFFEE BY WOMEN

”När jag själv var barn, såg jag hur kaffet kunde hjälpa min familj. Kaffet försörjde oss och såg till att vi hade mat att äta för dagen. Jag förstod att det var viktigt för hela familjen. När jag själv gifte mig var jag och min man fattiga eftersom vi inte odlade kaffe. Då bestämde jag mig för att få tag på pengar och köpa egna kaffeträd. Även om jag inte tänker på det varje dag, så är allt jag äger nu, tack vare kaffet.

Vi är 15 män och 25 kvinnor som började arbeta tillsammans sedan 2016. Vårt mål är att hela tiden utvecklas att odla kaffe på ett bra sätt. Vi har fått hjälp av utbildningsledare och agronomer att utveckla vår kaffeodling så att den ger bättre skörd. Så fort jag började använda mina nya kunskaper, märktes snabbt en stor skillnad på kaffeplantagen.”
kvinna framför ett kaffeträd