Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Hoppa till huvudinnehåll

HÅLLBAR ODLING

ZOÉGAS HÅLLBARHETSPROGRAM
Alla Zoégas kaffeblandningar i ordinarie sortiment är certifierade. Men endast ca 25% av allt kaffe som odlas i världen är certifierat. För småskaliga jordbruk kan en certifiering kännas avlägsen. Men med utbildning och teknisk assistance kan kaffeodlingarna ändå uppnå hållbara odlingar.

RESPONSIBLY SOURCED

Zoégas kaffe* är 100% responsibly sourced och stödjer därmed kaffeodlare att odla kaffe i enlighet med hållbarhetsstandarder, som t.ex. 4C och Rainforest Alliance. Responsibly sourced kaffe kan spåras till gruppen av odlare där det producerats i enlighet med hållbarhetsstandarder som har validerats som likvärdiga med vår Responsible Sourcing Standard. Spårbarhet och efterlevnad kontrolleras genom oberoende organisationer (exempelvis 4C och Rainforest Alliance) som anlitar ackrediterade lokala revisorer för att bedöma en rad faktorer, bland annat sociala, miljömässiga, ekonomiska och hälso- och säkerhetsförhållanden på gårdarna.
*Inkluderar malt kaffe, hela bönor och Zoégas NESCAFÉ® Dolce Gusto® kapslar
LÄS MER OM RESPONSIBLY SOURCED HÄR
Kaffeodlare

HÅLLBART KAFFE ÄR MER ÄN CERTIFIERAT

Det är oftast de små familjejordbruken som odlar unikt kvalitetskaffe. 70% har små odlingar och har inte ekonomiska möjligheter till att investera i en certifiering. För att säkra tillgången av hållbart odlat kaffe i framtiden behövs mer än certifieringar. Hållbar odling är omtanke om människor, djur och natur. Det handlar om att värna vattnet och jorden, den biologiska mångfalden. Det är också omtanke om människors försörjning och hälsa – både nu och i framtiden. Därför arbetar vi tillsammans med våra partners med att stötta kaffeodlare med utbildning och teknisk assistans för att öka tillgången till hållbart odlat kvalitetskaffe.


Zoégas ser certifiering som en viktig del i arbetet för en hållbar och produktiv kaffeodling.
Zoégas har valt att arbeta med ett antal olika certifieringar som exempelvis Rainforest alliance, KRAV och Fairtrade. De olika certifieringarna har olika kriterier och standarder beroende på deras syfte och mål. Certifierat kaffe innebär att en oberoende extern aktör har säkerställt att kaffeproduktionen uppfyller respektive programs kriterier och standarder.
Man står och sorterar kaffebönor

HJÄLP TILL SJÄLVHJÄLP

Zoégas grundfilosofi är att hållbarhetsarbete ska genomsyra hela verksamheten och vara ett långsiktigt och pragmatiskt åtagande. Utbildning skapar förutsättning för alla att växa.
Genom kunskap och kontinuerlig information skapar vi förutsättningar till en långsiktig förbättring, både för kaffeodlarna och konsumenterna;
- kaffeodlarna kan förbättra sina skördar och ekonomiska förhållanden, och odla hållbart
- konsumenter väljer att dricka kaffe på ett hållbart sätt.

Zoégas utbildar kaffeodlar i främst Östra Afrika i småskalig kaffeodling, vilket ger en egen försörjning och en helt ny framtid. För många kan kaffeodling vara en väg ut ur fattigdom.
kvinnor sitter och får utbildning
KONSTEN ATT HJÄLPA
"Du ska inte ge den fattige en fisk. Ge hen ett metspö och lär ut hur man fiskar."

COFFEE BY WOMEN

Vårt utbildningsprogram inom hållbar kaffeproduktion ”Coffee by Women”, som vi började med i Kenya 2011, Rwanda 2015, och i Uganda 2021, syftar till att göra kaffeproduktion mer lönsam och inkluderande så att odla kaffe är intressant som yrke även i framtiden och att det går att försörja sig på sina kaffebuskar. Sedan 2011 har mer än 50 000 kaffeodlare utbildats. I 2022 har vi 54 849 antal registrerade i våra program.
LÄS MER
UWIMBAZI DOROTHE, 26, RWANDA, SOM FÅTT STÖD VIA ZOÉGAS HÅLLBARHETSPOJEKT COFFEE BY WOMEN

”När jag själv var barn, såg jag hur kaffet kunde hjälpa min familj. Kaffet försörjde oss och såg till att vi hade mat att äta för dagen. Jag förstod att det var viktigt för hela familjen. När jag själv gifte mig var jag och min man fattiga eftersom vi inte odlade kaffe. Då bestämde jag mig för att få tag på pengar och köpa egna kaffeträd. Även om jag inte tänker på det varje dag, så är allt jag äger nu, tack vare kaffet.

Vi är 15 män och 25 kvinnor som började arbeta tillsammans sedan 2016. Vårt mål är att hela tiden utvecklas att odla kaffe på ett bra sätt. Vi har fått hjälp av utbildningsledare och agronomer att utveckla vår kaffeodling så att den ger bättre skörd. Så fort jag började använda mina nya kunskaper, märktes snabbt en stor skillnad på kaffeplantagen.”
kvinna framför ett kaffeträd