Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Hoppa till huvudinnehåll

HÅLLBAR TRANSPORT

ZOÉGAS HÅLLBARHETSPROGRAM
Zoégas ökar takten mot noll miljöpåverkan och ställer nu in siktet på hållbara transporter. Frakt från kaffeodlande länder till Zoégas fabrik i Helsingborg i Sverige väljs med omtanke för minsta möjliga koldioxidpåverkan. Zoégas har investerat i en ellastbil för transport mellan fabrik och distributionslager vilket bidrar till en sänkning av CO2-utsläppen.
Sjöfrakt är det mest miljövänliga transportmetoden av råkaffe till Sverige. Nestlé är medlem i Clean Cargo organisation som arbetar med att påverka internationella sjötransporter för att minska miljöpåverkan ytterligare.
"En hållbar kaffeproduktion kräver att vi tänker hållbarhet genom hela värdekedjan, från kaffeodlingarna till fabriken. Nu kan konsumenterna njuta av Zoégas kaffe som både är hållbart odlat och transporterat"
LOUISE JUUL ØSTERGAARD, FABRIKSCHEF, ZOÉGAS
man som lyfter kaffesäckar
ZOÉGAS ELLASTBIL
Zoégas är i en övergång med att fasa ut fossila bränslen, och har som målsättning att endast använda fossilfria bränslen i egna transporter. Ett steg i denna riktning är satsningen på ellastbil.