Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Hoppa till huvudinnehåll

UTBILDNING OCH GETTER TILL KVINNLIGA ODLARE I RWANDA

ZOÉGAS HÅLLBARHETSPROGRAM
Smaken på Zoégas Sommarkaffe 2023 karaktäriserades av en signaturböna från Rwanda, med toner av rabarber och nypon. 60 kvinnor i Nzahaha, Rwanda fick getter och utbildning i hållbar kaffeodling. Insatsen stöttade kaffeodlarna till att kunna ställa om till certifierad ekologisk odling. Getterna bidrog med naturlig gödsel till kaffeplantorna, och till bättre levnadsförhållande.
”Jag blev särskilt glad eftersom jag fick en dräktig get. Nu har hon fött denna killing, som jag håller här. Geten kommer att ge mig natuligt gödsel till min kaffeodling och mina andra grödor.”

YANKURIJE EPIPHANIE
Kvinnlig kaffeodlare, Rwanda
kvinnlig kaffeodlar håller en get, Rwanda
”Jag har fått denna dräktiga get. Den förbättrar min ekonomi, så att jag har råd att teckna sjukförsäkring för mig och min familj. Jag kommer att ta väl min get för att den ska bidra så mycket
som möjligt i min kaffeodling.”

NYIRANSEKANABO XAVERINE
Kaffeodlare, Rwanda
Kvinnlig kaffeodlare, Rwanda
Jag är änka och bor med mina tre barn och ett barnbarn. Bidraget har hjälpt oss på många sätt, särskilt i vår kaffeodling. Vi kommer att använda gödslet som kommer från våra egna getter. Jag kommer också kunna betala mina barns skolavgifter och köpa bra kläder till dem.

UWUMUKIZA JEANNE D’ARC
Kaffeodlare, Rwanda
Kvinnlig kaffeodlar, Rwanda
Signaturbönan kommer från Rwanda där några kvinnoledda odlargrupper ställt om till ekologisk certifierad odling, genom vårt Coffee By Women. De kan därför nu sälja kaffet som ekologiskt certifierat och få mer betalt för kaffet. Rwandakaffet som ingår i sommarkaffet är den första skörden de av denna anledning kan sälja som ekologiskt certifierat. För att ytterligare stötta dem så bidrar årets hållbarhetsprojekt med ca 50 getter till odlarna som kan ge dem mjölk och därmed bättre försörjningsmöjligheter och gödsel som kan användas i regenerativt jordbruk.


Rwandas kaffeodlare har vanligtvis låg finansiell kapacitet, vilket ger dem begränsad geografisk och ekonomisk tillgång till jordbruksinsatser. Odlarna som levererar sina kaffebönor till Nzahaha CWS är inget undantag. Trots regeringens starka ansträngningar för att leverera gödning till kaffeodlare har de flesta av dem inte tillgång till gödning för hela sin gård. Ekologisk certifiering är ett sätt att utnyttja de mestadels ekologiska metoder som redan förekommer i regionen. Det ger dem tillgång till en ny marknad, en premie och ökar deras försörjning. Detta gäller även för kvinnor som leder gårdar, och bör resultera i förbättrade social-ekonomiska standarder för kvinnor i Nzahaha.
Kvinnliga kaffeodlare, Rwanda
Med ekologisk certifiering distribueras Nzahaha-bönder organiska gödselmedel i mängder som passar deras faktiska behov, samt utbildas i Good Agricultural Practices (GAP) med bidrag från Zoégas. Som ett resultat av detta ser de flesta bönder sina skördar öka efter att ha gått över till ekologisk produktion.

Vår samarbetspartner RWACOF för vårt csv-program, Coffee by Women, har lett arbetet med omställningen att övergå till ekologisk produktion för tre år sedan. Kaffeodlare fick också utbildning om mänskliga rättigheter och jämställdhet på gårdarna, samt hur man skyddar miljön från kaffeproduktionens påverkan. Utöver dessa utbildningar är regelbundna utbildningsuppdateringar av kaffeodlare nödvändiga för att säkerställa en kontinuerlig tillämpning av dessa metoder och användning av ekologiska insatser.

De flesta ekologiska jordbruksmetoder är i linje med regenerativt jordbruk (t.ex. användning av ekologiska råvaror, gödsling etc.), vilket över tiden förväntas ha en positiv inverkan inte bara på gårdens kolbindning, utan också på den biologiska mångfalden hos de certifierade områden via markförbättring och frånvaro av kemiskt avfall.
Kaffeodlare utbildning