Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Hoppa till huvudinnehåll

VI UTBILDAR KVINNLIGA KAFFEODLARE I KAFFEKUNSKAP

ZOÉGAS HÅLLBARHETSPROGRAM
Zoégas Julkaffe 2021 stöttade kvinnliga kaffeodlare i Kenya genom kaffeutbildning i smak och kvalitet. Samtidigt firade Zoégas hållbarhetsprojekt Coffee by Women 10 års närvaro i Östafrika, vilket har skapat hållbara och förbättrade försörjningsmöjligheter för tusentals kaffeodlare.
I samband med 10-årsjubileumet av Zoégas hållbarhetsprojekt: Coffee by Women, satsade Zoégas på att ge kvinnliga kaffeodlare en ökad insikt om kaffets värdekedja. Oberoende undersökningar har visat att det saknas kunskap hos odlarna kring vad som sker med kaffet före och efter att bären plockats från deras buskar. Genom utbildning i smak och kvalitet ökas odlarnas förståelse för hur de olika delarna i värdekedjan påverkar slutproduktens smak och kvalitet. Med rätt kunskap kan kaffeodlarna öka sin skördar och kvalitet på råkaffe. På så sätt ökar de även sina inkomster. De 48 kvinnor från småskaliga kaffekooperativ i Kenya som ingår i utbildningen ökar möjligheterna till en mer framträdande roll inom kaffekooperativen samtidigt som det skapar ett ökat intresse och engagemang kring kvalitetskaffe och odling
illustration av kvinnor som dricker kaffe