Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Hoppa till huvudinnehåll

KAFFETS UTMANINGAR

ZOÈGAS HÅLLBARHETSPROGRAM
Kaffe påverkar människor och miljö. Ca 25 miljoner människor i producentländerna är helt beroende av kaffe som inkomstkälla. Kaffe är världens näst största råvaruhandelsvara efter olja och har därför en stor påverkan på människor och miljö. Bara Sverige importerar omkring 100 miljoner kilo råkaffe per år (SCB 2019). Svenskarna dricker tillsammans med finländarna mest kaffe i världen, ca 4 koppar per dag. Att få lyxen att dricka kaffe medför därför också ett ansvar som vi på Zoégas tar på största allvar.
KVALITETSKAFFE I FRAMTIDEN
Tillgången på hållbart odlat kaffe av hög kvalitet är idag hotad på grund av klimatrelaterade och socioekonomiska utmaningar i länder där kaffet odlas. För att säkra kaffet i framtiden behöver vi därför förändra hur vi ser på kaffe och dess väg från odlingarna till vår kaffekopp. Om inte någonting görs riskerar vi att inte få något kaffe i framtiden. Framförallt riskerar vi att få kaffe av mycket lägre kvalitet än idag. Anledningen är bland annat klimatförändringar, ökad konsumtion och låg kunskapsnivå kring hållbar odling.

ZOÉGAS ÄR EN DEL AV NESTLÉ

Nestlé har definierat 36 övergripande åtaganden fram till 2030 för att skapa en hållbar och omtänksam värld. Detta innefattar bland annat...

...att hjälpa 50 miljoner barn till ett hälsosammare liv genom bättre näring och hälsa.

....att säkerställa att de hundratusentals människor som arbetar för Nestlé, de tusentals leverantörer och miljoner jordbrukare runt om i världen, ska leva trygga liv i hållbara samhällen och vara en del i en långsiktig försörjningskedja.

... att vi når noll miljöpåverkan genom förnybara resurser, effektivt arbete, noll avfall och bra vattenhantering. 

Alla Zoégas underleverantörer och odlare av råkaffe måste följa Nestlé Responsible Sourcing Standard, vilket innebär att lagar och regler följs, att mänskliga rättigheter respekteras och att arbetsplatsen uppfyller en hög säkerhetsnivå.
Odlare står och väger kaffesäckar

NÄR MAN ÄR STOR SÅ KAN OCH SKA MAN GÖRA SKILLNAD

Nestlés andel är 10-15% av allt kaffe som odlas i världen vilket motsvarar 850 000 ton, 2019. Nestlé har definierat ett omfattande program för en hållbar kaffeindustri som inkluderar Zoégas och alla kaffevarumärken inom koncernen. År 2019 var 65% av allt kaffe som Nestlé köper hållbart odlat. 3,5 miljarder kr har investerats i hållbarhetsarbetet sedan 2010. Nestlé har 300 agronomer som utbildar ca 100 000 kaffeodlare/år med riktade råd om jordanalys, beskärning etc. 220 miljoner kaffeträd har distribuerats utan kostnad och förpliktelser mellan åren 2011-2020. De nya kaffeträden är mer sjukdomsresistenta och säkerställer framtida skördar och odlarnas intäkter.

KONSTEN ATT KÖPA BÖNOR AV HÖG KVALITET

Råkaffets kvalitet beror på flera faktorer, men de viktigaste är odlingsförhållandena, odlingens höjd över havet, jordmån, typ av kaffeträd, rätt hantering efter skörd etc. Kaffe från Östafrika håller generellt mycket hög kvalitet och bjuder även på en fin smakprofil som bidrar med fyllighet och bäriga toner, vilket är Zoégas signum. Zoégas är en av världens största kaffeköpare från Kenya. Kenya och kringliggande Östafrikanska länder har en hög andel små jordbrukare och produktiviteten är ungefär fem gånger mindre än motsvarande jordbruk i länder som t ex Brasilien och Vietnam. Odlingar i Östafrika tillämpar ofta gamla metoder med låg teknologi och avsaknad av odlingskunskap. Därför är det särskilt svårt att få tag i stora mängder kvalitetskaffe med jämn kvalitet från Östafrika. Detta är en av Zoégas stora utmaningar.
kvinnor går upp för en backe
”För att få fram Zoégas unika smaker köper vi in bönor av högsta kvalitet som tål att mörkrostas. Vi väljer att mörkrosta våra kaffebönor just för att sätta vår unika prägel på det kaffe som vi och många med oss gillar. Det finns många olika kaffebär från olika ursprung, alla med sin unika karaktär, valitet och smak. Men allt råkaffe är inte lämpligt att mörkrosta. Zoégas väljer ut bönor som har högre densitet, är tätare och som därmed bättre tål att mörkrostas än mjukare bönor. Östafrikanska bönor, framförallt från Kenya, är lämpliga att mörkrosta och har därför även blivit Zoégas signaturböna”

DAN FREDRIKSSON, ROSTMÄSTARE ZOÉGAS
Man som står vid kafferostmaskin