Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Hoppa till huvudinnehåll

ZOÉGAS STÖTTAR SKOLBARN MED KÖKSTRÄDGÅRD

ZOÉGAS HÅLLBARHETSPROGRAM
Zoégas stöttar skolbarn till kaffeodlare i Rwenzoriregionen med en köksträdgård där elever sköter odling av grönsaker och fruktträd. Köksträdgården blir en viktig del för att möjliggöra för elever att gå till skolan, samtidigt som de också får möjlighet att lära sig om näringslära och matlagning.

KÖKSTRÄDGÅRD TILL SKOLBARN I RWENZORIREGIONEN

Varje år investerar Zoégas i ett speciellt hållbarhetsprojekt kopplat till regionen för julkaffets signaturböna. I år har Zoégas valt att stötta skolbarn till kaffeodlare i Rwenzoriregionen med en köksträdgård där elever sköter odling av grönsaker och fruktträd. Skolan har tidigare haft utmaningar med att tillhandahålla skolmat vilket lett till att vissa elever inte kunnat närvara vid undervisningen.

Tanken med årets projekt är att barnen får lära sig sköta odlingen och samtidigt får utbildning om näringslära och matlagning. Genom projektet ökar tillgången till mat vilket också innebär ökade möjligheter för eleverna att gå till skolan.
Tjej i rosa klänning vattnar grödorna i köksträdgården

FRÅN BÖNA TILL KOPP

Att valet för investeringen hamnade på skolan i Rwenzori är dock ingen slump. Zoégas har tidigare bidragit med stöd till samma skola, då i form av renovering av toaletter och hygienutrymmen.

Vår grundfilosofi är att hållbarhetsarbete ska genomsyra hela verksamheten och vara ett långsiktigt och pragmatiskt åtagande. Att uppskatta en kopp Zoégas är inte bara en fråga om smak, utan också om att veta att det är hållbart odlat och producerat. Vår ambition är att jobbar långsiktigt med hållbarhet genom hela kaffekedjan, från böna till kopp.
Två kvinnor som sitter nerhukade i köksträdgården och ler