Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Hoppa till huvudinnehåll
Man som scannar en Zoégas förpackning med Bowerappen
Pressrelease

Zoégas inleder samarbete med Bower

2022-02-02
Nu kan Zoégas konsumenter få pengar på kontot eller donera till välgörande ändamål när de sorterar sina kaffeförpackningar.

En stor andel plastförpackningar slängs idag i hushållssoporna istället för att sorteras. För att hjälpa konsumenter att sortera sina förpackningar på rätt sätt inleder nu Zoégas ett samarbete med återvinningsappen Bower. Samarbetet innebär att alla kaffeförpackningar från Zoégas nu blir möjliga att panta.

”Vår livscykelanalys visar att en stor del av vårt klimatavtryck sker i konsumtionsledet efter det att produkten har lämnat våra händer. Vi vill dock göra vad vi kan för ökad hållbarhet längs hela värdekedjan från böna till kopp. Vi hoppas därför att samarbetet bidrar till att fler förpackningar sorteras samt att medvetenhet och kunskap ökar bland svenska konsumenter”, säger Martin Amrén, marknadschef på Zoégas.

Den svenskutvecklade appen Bower gör det möjligt att panta alla typer av förpackningar som har en streckkod. Idén är att öka antalet förpackningar som sorteras på rätt sätt och även ge ett incitament för konsumenter att göra det. Alla poäng som genereras när konsumenten pantar förpackningen via appen kan enkelt omvandlas till kontanter eller kuponger som sedan kan användas i butik eller doneras till välgörenhet.

Man som använder Bower appen för att skanna

 

"Vi är stolta och glada över att Zoégas satsar på återvinning i ännu större skala och hjälper till att skapa incitament för att sortera förpackningar på rätt sätt. Det här konceptet har bevisligen fungerat effektivt sedan början av 1980-talet när pantautomater först introducerades. Att digitalisera processen och göra den mer tillgänglig för konsumenterna är nästa steg mot en mer cirkulär värdekedja. Varumärken kan därmed peka sina konsumenter i rätt riktning och effektivt öka återvinningsgraden, det är en win-win, säger Suwar Mert, VD för Bower.

Med start i februari kan Zoégas konsumenter få pengar på sitt konto eller skänka panten till välgörande ändamål när de sorterar sina kaffeförpackningar.

För mer information om Bower, besök: www.getbower.com

För mer information, kontakta: 


Martin Amrén, Marketing & Business Development Manager Zoégas

e-mail: martin.amren@se.nestle.com
tel: 072 213 65 93 

Mikael Lindgren, kommunikationschef Nestlé Sverige

e-mail: mikael.lindgren@se.nestle.com, 
tel: 076 879 85 13