Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Hoppa till huvudinnehåll
Kvinnlig kaffeodlare
Pressrelease

Nu är Zoégas kaffe Responsibly Sourced

2023-05-10
Nu är hela Zoégas sortiment* Responsibly Sourced. Det innebär att kaffet kommer från odlare som följer ett hållbarhetsprogram som har verifierats eller certifierats av oberoende tredjepartsorganisationer.

Zoégas arbetar ständigt för att göra varje kopp kaffe mer hållbar. Det är särskilt viktigt eftersom tillgången på mer ansvarsfullt odlat kaffe av hög kvalitet idag är hotad på grund av klimatrelaterade och socioekonomiska utmaningar i de länder där kaffet odlas.

- Om inte någonting görs riskerar vi att inte få något kaffe i framtiden. Framför allt riskerar vi att få kaffe av mycket lägre kvalitet än idag. Anledningen är bland annat klimatförändringar, ökad konsumtion och låg kunskapsnivå kring hållbar odling, säger Minette Rosén, råkaffeansvarig på Zoégas.

Som ett svar på dessa utmaningar tar nu Zoégas nästa steg i arbetet med att säkra kaffet för framtiden. Från och med april månad är Zoégas kaffe* 100% Responsibly Sourced. Det innebär att kaffet kommer från odlingar som certifieras eller verifieras av oberoende tredjepartsorganisationer mot ett hållbarhetsprogram som motsvarar Nestlés ”Responsible sourcing standard”, såsom Rainforest Alliance, Fairtrade och 4C. Responsibly Sourced innebär också en hög grad av spårbarhet vilket gör det möjligt veta varifrån kaffet kommer och hur det har odlats.

- Vi är glada och stolta att vårt arbete har gett resultat. Under lång tid har vi arbetat med våra partners i ursprungsländerna för att säkerställa att vårt kaffe är ansvarsfullt odlat samt bibehåller god smak och högsta kvalitet, säger Minette Rosén.

Responsibly Sourced är en del av Zoégas långsiktiga arbete för att säkra hållbarhet genom kaffets hela livscykel. Zoégas grundfilosofi är att hållbarhetsarbete ska genomsyra hela verksamheten och vara ett långsiktigt och pragmatiskt åtagande.

- Vi ser det som ett ständigt pågående förändringsarbete där alla insatser i kaffets livscykel, stora som små, är viktiga för att möta klimatutmaningarna, trygga odlarnas försörjning och säkra kaffets framtid, säger Martin Amrén, marknadschef för Zoégas.

För att kaffet ska vara responsibly sourced måste underleverantörer och odlare av råkaffe följa Nestlé Responsible Sourcing Standard, vilket innebär att lagar och regler följs, att mänskliga rättigheter respekteras och att arbetsplatsen uppfyller en hög säkerhetsnivå. 

För mer information, läs mer om Zoégas arbete med hållbart kaffe.

*Inkluderar Malt kaffe, Hela bönor, Zoégas NESCAFÉ® Dolce Gusto® kapslar.

För mer information, kontakta:


Minette Rosén, råkaffeansvarig Zoégas, minette.rosen@se.nestle.com, tel: +46 703 19 33 69

Mikael Lindgren, Kommunikationschef Nestlé Sverige, email: mikael.lindgren@se.nestle.com,
tel +46 768 79 85 13