Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Hoppa till huvudinnehåll
Kvinnor bakifrån på led som bär kaffe
Pressrelease

Zoégas utökar sitt program för hållbar kaffeproduktion till Uganda

2021-08-30
Zoégas förstärker närvaron i östra Afrika och utökar sitt hållbarhetsprogram Coffee by Women till Uganda. Målet är att öka mängden Rainforest Alliance certifierat kaffe samt att bidra till ökad jämställdhet och skolnärvaro i regionen.

Coffee By Women, har sedan 2011 skapat bättre försörjningsmöjligheter för tusentals kaffeodlare i Kenya och Rwanda. Initiativet syftar till att hjälpa kaffeodlarna med kunskap om klimatförändringar och kvalitetshöjning för ökad försörjning. Målet är att minst 30 procent av de odlare som utbildas ska vara kvinnor.

- Vi tycker det är viktigt med kvinnligt deltagande och entreprenörskap då de kvinnliga kaffeodlarna ofta arbetar tillsammans. Detta har visat sig vara ett vinnande koncept för en hållbar kaffeodling och kunskapsutbyte mellan odlarna och kooperativen. Genom Coffee by Women vill vi göra kaffeproduktionen mer lönsam och hållbar för odlarna så att även framtida generationer kan försörja sig, säger Minette Rosén, råkaffeansvarig, på Zoégas.

Nu utökas hållbarhetsprogrammet till Uganda och Rwenzoriregionen, där över 2400 hushåll kommer ingå i programmet under det första året. Förutom att öka andelen certifierat kaffe och därmed minska klimatavtrycket kommer även sociala utmaningar i kaffets värdekedja hamna i fokus.

- En utmaning är att kaffeodlarnas barn och framför allt flickorna har hög frånvaro i skolan. För oss är utbildning viktigt för att främja en hållbar kaffeproduktion, både idag och i framtiden, och tillsammans med våra partners vill vi öka jämställdheten och skolnärvaron bland barn i regionen, säger Minette Rosén.

Rwenzori i Uganda är välbekant mark för Zoégas som sedan en tidköper högkvalitativa kaffebönor från regionen. Zoégas har även stöttat med upprustning och renovering av lokala skolor i området och i samband med lanseringen av 2021 års sommarkaffe finansierades ett bygge av vattenledningar som ska förse byn Buzira i Rwenzori med rent vatten.

- Vi är stolta och glada att kunna investera långsiktigt i de regioner vi köper vårt kaffe ifrån. Genom att stärka vår närvaro lokalt tror vi att vi också har en större chans att påverka positivt och främja en hållbar utveckling, säger Minette Rosén.

 

För mer information, kontakta:
Minette Rosén, råkaffeansvarig Zoégas, e-mail: minette.rosen@se.nestle.com,
tel: 070 319 33 69

Mikael Lindgren, kommunikationschef Nestlé Sverige, e-mail: mikael.lindgren@se.nestle.com,
tel: 076 879 85 13