Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Hoppa till huvudinnehåll
Kvinna plockar kaffebönor
Pressrelease

Coffee By Women – 10 år

2022-01-20
I år firar Zoégas hållbarhetsprogram Coffee By Women tio år. Sedan 2011 har programmet skapat bättre försörjningsmöjligheter för tusentals kaffeodlare i Kenya och Rwanda i syfte att hjälpa odlarna med kunskap om klimatförändringar och kvalitetshöjning för ökad försörjning. Nu växer programmet till fler länder.

Utmaningarna med kaffeproduktion i östra Afrika är många; låg avkastning, osäkra inkomster, små familjejordbruk och det faktum att kvinnorna som jobbar på familjeodlingarna har litet inflytande över pengarna. 

Zoégas, som sedan länge köper en stor andel kaffe från Östafrika, insåg tidigt att kunskapen om hållbar kaffeodling behövde öka i regionen för att inte riskera kaffets framtid. Det blev startskottet för Coffee By Women, ett hållbarhetsprogram i syfte att göra kaffeproduktionen mer lönsam och inkluderande. Programmet inleddes i Kenya 2011 och utökades några år senare till Rwanda. 

-    I grunden handlar det om att göra kaffeodling fortsatt intressant även i framtiden och visa att det går att försörja sig på sina kaffebuskar, säger Minette Rosén, råkaffeansvarig på Zoégas.

Som namnet antyder handlar Coffee By Women om att öka kvinnors delaktighet i beslutsprocessen kring hur kaffeodling ska skötas. Traditionellt sett är det mannen som ärver och äger marken och därmed även den som fattar besluten. 

-    När kvinnorna får vara delaktiga vet vi att en större andel av pengarna går till att utveckla odlingen och även att förbättra hela familjens livssituation. I linje med FN:s hållbarhetsmål SDG 5 vet vi att kvinnorna agerar ”change agents” i familjerna och vi såg därför ett stort behov av att försöka öka kvinnornas delaktighet i beslutsprocessen kring hur kaffeodlingen ska skötas, fortsätter Minette Rosén.

Sedan starten har över 50 000 kaffeodlare i Kenya och Rwanda deltagit i Coffee By Women och genom utbildningen fått ny kunskap och utökade resurser. Utöver utbildningar i hållbar kaffeodling innefattar programmet utbildningar i ledarskap, förtroendebyggande och självutveckling vilket möjliggör säkrare försörjning för framtidens kaffeodlare. 

Några av framgångsfaktorerna med programmet ligger i långsiktighet, engagemang och samverkan med lokalsamhället.

-    Långsiktighet är avgörande för att kunna påverka. Vi arbetar därför nära våra lokala samarbetspartners i de länder där vi är aktiva för att driva projektet framåt. De har god kunskap om de lokala förutsättningarna genom sitt nätverk av agronomer, säger Minette Rosén.

Nu utökas Coffee By Women till Uganda, där över 2400 hushåll i Rwenzoriregionen kommer ingå i programmet under det första året. Förutom att öka andelen certifierat kaffe och därmed minska klimatavtrycket kommer fokus även hamna på de sociala utmaningarna i kaffets värdekedja.

-    Programmet har utvecklats utifrån de lärdomar vi har dragit kring det vi har gjort och i takt med att saker i omvärlden förändras. Vi anpassar oss alltså ständigt utifrån vad vi ser ger bäst effekt, säger Minette Rosén.

 

För mer information, kontakta: 


Minette Rosén, råkaffeansvarig Zoégas

e-mail: minette.rosen@se.nestle.com, 
tel: 070 319 33 69

Mikael Lindgren, kommunikationschef Nestlé Sverige

e-mail: mikael.lindgren@se.nestle.com, 
tel: 076 879 85 13