Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Hoppa till huvudinnehåll
En blå himmel med moln
Pressrelease

ZOÉGAS vinner årets lean-pris 2019

2020-04-15
Inga koldioxidutsläpp från produktionen, inga olyckor på sju år och förkortade leveranstider är några resultat av ett fokuserat lean-arbete.

På 1,5 år har Zoégas minskat antalet oplanerade produktionsstopp med 31 procent , eliminerat antalet olyckor på fabriken sedan 2012 samt förkortat leveranstiden till kunderna med två dagar.

– Vi är mycket stolta att vinna Svenska Leanpriset. När vi startade vår leanresa kunde vi inte föreställa oss var vi skulle vara idag. Koldioxidneutrala, utan olyckor och med reducerade oplanerade produktionsstopp. Vi har ett engagerat team som varje dag överträffar sig själva, där strävan efter ständiga förbättringar är en självklarhet som frigör tid, minskar stress och skapar än ännu säkrare arbetsplats. Det är ett pris till alla medarbetare på Zoégas, säger Hans Nilsson marknadschef på Zoégas/Nestlé.

 -  Svenska Leanpriset delas ut årligen av Lean Forum till föredömen i Sverige. Syftet är att inspirera och driva påutvecklingen och tillämpningen av lean i Sverige. 

 -  Några konkreta resultat av att arbeta med ständiga förbättringar på Zoégas är:

 -  Sedan 2012 har det inte skett några olyckor på fabriken som lett till sjukfrånvaro.

 -  Fabriken är sedan 2017 klimatneutral.

 -  Leveranstiderna till kund har minskat med två dagar med hjälp av direktleveranser.

 -  Oplanerade produktionsstopp har minskat med 31 procent på 1,5 år.

Samtidigt utmanas de satta målen så snart de nåtts. Ett exempel är att när produktionen blivit klimatneutral fokuserar man nu på att nå dessa mål för transporter till och från fabriken.

Lean Forum motiverar priset så här: Zoégas systematiska arbete med att förstå den övergripande visionen, formulera tydliga mål och vidare översätta dem till behovsstyrda mätetal framtagna av teamen själva, bildar en tydlig röd tråd mellan strategi och det praktiska operativa arbetet. Teamen driver förbättringsarbete mot målen som utmanas när de uppnås. Standarder tas fram och problemlösning sker nära det värdeskapande arbete med stöd  och coaching av ledare och chefer. Säkerhet och hygien är framträdande prioriterande aspekter. Utvecklingsarbetet har framgångsrikt skapat lönsamhet, ökat effektiviteten och förbättrad arbetsmiljön för alla medarbetare.

Zoégas Kaffe

Zoégas kaffe är ett varumärke i Nestlékoncernen. Sedan starten 1886 ligger fabriken i Helsingborg. Här arbetar 70 medarbetare med att tillverka rostat och malet kaffe, i huvudsak för den svenska marknaden. Arbete med ständiga förbättringar startade 2009. Nestlé har som mål att alla produktionsanläggningar i hela världen ska vara klimatneutrala senast 2030. Zoégas har redan nått detta mål.    

För mer information vänligen kontakta:

Annelie Barkelund, informationschef Nestlé Sverige AB
Mejl: annelie.barklund@se.nestle.com
Telefon: 0727-032386

Hans Nilsson, marknadschef Zoégas Nestlé Sverige AB
Mejl: hans.nilsson@se.nestle.com
Mobil: 0702-488060