Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Hoppa till huvudinnehåll
Kaffepaket och illustrationer Zoégas Summer edition 2020
Pressrelease

ZOÉGAS sommarkaffe spårbart hela vägen - från böna till kopp

2020-04-15

Allt fler konsumenter vill att produkterna ska vara producerade med ansvar för människor och miljö. Det är viktigt för Zoégas att konsumenterna känner sig trygga med det kaffe de dricker och därför har vi nu valt att göra vårt sommarkaffe spårbart hela vägen med hjälp av den omtalade blockkedje-tekniken. 

Vi är, vad jag vet, det första rosteriet i Sverige, som använder blockchainteknologin för att visa denna typ av spårbarhet av en kaffeblandning med ursprung från olika länder. Vårt företag har en målsättning att skapa ett ökat värde från odlare till slutkonsument så detta projekt passar oss perfekt, säger Minette Rosén, råkaffeansvarig på Zoégas, Nestlé.

På kaffeförpackningen finns en QR-kod som leder konsumenten in på en websida för att läsa om varje steg i kaffets väg från böna till kaffekopp. Konsumenten kan genom att skanna koden få information om var kaffet odlats, när det plockats, när och var det skeppats från och när det rostats och koppats på Zoégas i Helsingborg. Konsumenten kan också läsa om sex av de fantastiska odlare som bidragit med kaffe till Zoégas Ltd Edition Summer 2020. På detta sätt får konsumenterna en inblick i hur komplext det är med kaffeodling. Samtidigt tillfredsställs önskan om transparens och insyn i värdekedjan vilket gör att konsumenterna kan känna sig trygga med sitt val av kaffe. Gå gärna in på sidan för att ta del av informationen genom att klicka här

Digitala lösningar spelar en allt viktigare roll för att skapa en mer hållbar och transparent kaffebransch. De gör det möjligt att dela information och öka kunskap bland odlare, att identifiera risker samt att förbättra kvalitén på kontrollen av odlare vid certifiering. Uppgifterna som används för Zoegas-blockkedjeprojektet baseras bland annat på allmänt tillgänglig information från revisionsrapporter från certifierade odlingar, säger Marcus Schaefer nordisk representant för Rainforest Alliance.

Årets sommarblandning, Zoégas Ltd Edition Summer 2020, är en mörkrost med toner av vioch smultron.

Kaffet är 100% Rainforest Alliance certifierat och består av en blandning av bönor från Rwanda, Colombia och Brasilien.

Speciellt med årets sommarblandning är att det är 100% verifierat av IFT, (IBM Food Trust) och visar kedjan från ursprung till när kaffet är rostat, koppat och frisläppt i Helsingborg.