Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Hoppa till huvudinnehåll
Rapsfält med vindkraft
Pressrelease

ZOÉGAS satsar på vindkraft för att nå målet om 0-utsläpp

2020-04-15
Det finns stora hållbarhetsutmaningar, såväl sociala som ekonomiska och miljömässiga, i världens kaffeproduktion. ZOÉGAS arbetar för att konsumenten ska kunna dricka hållbart producerat kaffe även i framtiden. Den senaste åtgärden för att minimera sin miljöpåverkan är att ZOÉGAS köper all sin el från vindkraft.

ZOÉGAS hållbarhetsarbete
Från och med 2017 köper ZOÉGAS all el producerad av 100% vindkraft. Detta är ytterligare ett steg i ZOÉGAS hållbarhetsarbete, och en del i Nestlés globala mål att reducera CO2-utsläpp med 35% senast 2020.

ZOÉGAS arbetar med hållbarhet i hela kaffeproduktionens värdekedja, och har sedan 2011, genom hållbarhetsinitiativet Coffee by Women i Östafrikautbildat mer än 50 000 kaffebönder i hållbar kaffeproduktion och entreprenörskap. Ca 30% av de utbildade är kvinnor.

”En hållbar kaffeproduktion kräver att ZOÉGAS tänker hållbarhet genom hela vårt kaffehantverk, stort som smått. Det ska vara hållbart för kaffebönderna på världens kaffeodlingar och hela vägen fram till produktionen vid kafferosteriet här i Helsingborg. Att vi nu köper all vår el från vindkraft, är ytterligare ett steg i rätt riktning”, säger Andreas Wendel, fabrikschef ZOÉGAS.

ZOÉGAS strävan efter 0 utsläpp
Sedan 2016 har ZOÉGAS drivit övergången mot 0-utsläpp. Med denna senaste åtgärd är den totala energi som fabriken i Helsingborg konsumerar, certifierad som grön.

För mer information, vänligen kontakta:
Hans Nilsson
, Marknadschef Zoégas Nestlé Sverige AB
hans.nilsson@se.nestle.com
Mobil: 0702 – 48 80 60

Annelie Barkelund, Informationschef Nestlé Sverige AB 
annelie.barkelund@se.nestle.com
Mobil: 0727 - 03 23 86