Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Hoppa till huvudinnehåll
Kaffelandskap
Pressrelease

Varför vill unga inte odla kaffe längre?

2020-04-15
För Burundi har kaffeodlingen alltd varit en generator i landets ekonomi och källan till försörjning för många. Men idag upplevs kaffeodling inte som en attraktiv framtidsnäring för den yngre delen av befolkningen. Unga människor söker sig hellre till storstäder eller grannländer för andra jobb. För att säkra kaffets framtid arbetar Zoégas med att göra kaffeodling attraktivt och lönsamt för unga, bland annat i Burundi.

Burundi är, tillsammans med andra länder i Östafrika, kända för sin höga bönkvalitet. Ursprung och hög kvalitet är hela nyckeln till ZOÉGAS unika smakprofil. Vi på ZOÉGAS har sedan länge identifierat en framtida risk i att kaffe av hög kvalitet kan ta slut om inget görs. Därför investerar ZOÉGAS sedan 2011 i olika typer av program inom hållbarhetsinitiativet Coffee By Women i Östafrika för att stötta unga odlare och säkra utbudet av kvalitetskaffe för framtiden.

- Genom att bygga nätverk med unga odlare och stötta dem med utbildning i goda jordbruksmetoder, entrprenörskap, nutrition och hälsa samt jämställdhetsfrågor ger vi dem en möjlighet att påverka sin egen framtid inom kaffenäringen, säger Minette Rosén, råkaffeexpert Zoégas.

Eftersom många unga inte ser någon lönsam framtid för sig själva inom kaffenäringen lämnar de kaffeodling till de äldre. Inom initiativet har ZOÉGAS därför tittat på olika sätt att attrahera fler unga till kaffenäringen genom att öka försörjningsmöjligheterna, även under lågsäsong. 

- För att öka inkomsterna mellan skördarna har vi hjälpt odlarna med bikupor som de själva driver för att kunna göra en förtjänst på honungen. Som en del i entreprenörskapet har vi även hjälpt till med att sätta upp små butiker som drivs av dessa odlare, där andra i området kan köpa sticklingar, plantor, redskap och gödsel, säger Minette Rosén.

Grundtanken i Zoégas hållbarhetsinitiativ Coffee By Women är att alla behövs för en framtida hållbar kaffeproduktion. Därför är målet att 30% av alla utbildningsdeltagare ska vara kvinnor.

- Det är omöjligt att nå alla unga odlare med initiativet, men genom att dessa unga odlare visar att det går att få en bra framtid inom kaffenäringen, blir de en bra förebild för andra unga i området och det kan ge ringar på vattnet, avslutar Minette Rosén.

För mer information, vänligen kontakta:
Hans Nilsson
, Marknadschef Zoégas Nestlé Sverige AB
hans.nilsson@se.nestle.com
Mobil: 0702 – 48 80 60

Annelie BarkelundInformationschef Nestlé Sverige AB 
annelie.barkelund@se.nestle.com
Mobil: 0727 - 03 23 86