Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Hoppa till huvudinnehåll
Pressrelease

Zoégas satsar på hållbar återvinning genom nytt pilotprojekt

2022-11-15
Zoégas intensifierar sitt arbete med hållbar återvinning. Tillsammans med kaffeleverantören Beans in Cup och producentansvarsorganisationen TMR har ett pilotprojekt inletts som innebär att Zoégas Professionals kaffepåsar samlas in för att sedan omvandlas till nya plastprodukter.

- Hållbar återvinning genomsyrar vår verksamhet och det innebär att arbeta utifrån ett cirkulärt flöde i stället för ett linjärt. I det här testet har vi börjat småskaligt men vår förhoppning är att kunna utvidga projektet att så småningom omfatta alla våra förpackningar, säger Sofia Anderhall, marknadschef på Zoégas Professional.

Sedan april i år har kaffeleverantören Beans in Cup samlat in uttjänta mjukplastförpackningar från Zoégas Professional som använts i kaffemaskiner hos kontorskunder. Insamlingen har skett vid varje servicetillfälle av kaffemaskinerna och personal har utbildats för att få förpackningarna så rena som möjligt för vidare hantering.Zoégas cultivo

- Vi tar ansvar för en hållbar utveckling i vår verksamhet och tillsammans med våra samarbetspartners utvecklar vi cirkulära lösningar. Tillsammans med Zoégas Professional försöker vi nu bidra till att plastförpackningar som används hos våra kunder återvinns och återanvänds, säger Marianne Strindin, hållbarhetschef, Beans in Cup.

De insamlade kaffeförpackningarna har sedan hämtats upp av producentansvarsorganisationen TMR och transporterats vidare till Omni Polymers nya återvinningsanläggning i Ängelholm. Med hjälp av en ny och innovativ tillverkningsprocess kan anläggningen omvandla källsorterade plastförpackningar till högkvalitativt granulat och slutligen nya plastprodukter.

- Den nya anläggningen använder en helt ny teknik för att kunna återvinna sådana komplexa och flexibla plaster, som i dagsläget inte går till materialåtervinning. Detta avfallsmaterial har tidigare bränts upp men nu har vi upparbetat en process som gör att vi kan tillverka granulat vilket kan användas till nya plastprodukter, säger Peter Mellgren, TMR.

Satsningen på ökad cirkularitet är ytterligare ett steg i Zoégas arbete mot att reducera utsläppen i verksamheten och en viktig del av Nestlés globala mål – att nå netto noll utsläpp senast år 2050. Zoégas kafferosteri i Helsingborg drivs sedan 2017 av certifierad biogas och el från vindkraft.

För mer information, vänligen kontakta:
Sofia Anderhall, Marknadschef Zoégas Professional, sofia.anderhall@se.nestle.com tel: +46 72 213 47 28
Mikael Lindgren, Kommunikationschef Nestlé Sverige, mikael.lindgren@se.nestle.com tel: +46 76 879 85 13