Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Hoppa till huvudinnehåll

ÖKAD SOCIAL KONTAKT FÖR UNGA OCH FRÄMJAD JÄMSTÄLLDHET

ZOÉGAS HÅLLBARHETSPROGRAM
Zoégas Sommarkaffe togs fram i svallvågorna av Covid-19, som var en omtumland och utmanande tid för många. Många unga har saknat sociala mötesplatser och möjlighet att komma hemifrån för att träffa andra. Därför stöttade sommarkaffet 2021 föreningsarbete som gör skillnad på miljö och välmående.

ETT SMAKFULLARE LIV ÄR OMTÄNKSAMT
Zoégas sätter stor vikt vid hållbarhet och socialt ansvar. Förutom vårt långsiktiga hållbarhetsarbete, har vi som tradition att investera i ett projekt knutet till varje års Jul- och Sommarkaffe.

SOCIALT UMGÄNGE ÄR VIKTIGT
De senaste åren har, på flera sätt, varit omtumlande och utmanande för många. Vi har läst mycket om hur unga har saknat sociala mötesplatser och möjlighet att komma hemifrån för att träffa andra.

ZOÉGAS INITIATIV OCH MÅLSÄTTNING
Vanligtvis investerar Zoégas i hållbarhetsprojekt i kaffets ursprungsländer. För Zoégas Sommarkaffe 2022 har vi valt att istället ge lokala ideella organisationer i Helsingborg möjlighet att söka ett bidrag till initiativ/aktiviteter som ökar möjligheterna till sociala kontakter och främjar jämställdhet. Vi vill uppmuntra till att skapa nya mötesplatser som låter människor bli en del av ett sammanhang. Zoégas värnar om aktiviteter som har en positiv inverkan på både miljö och välmående.

Detta initiativ görs i samarbete med Helsingborgs stad och i linje med målsättningen med H22 att öka livskvaliteten för alla helsingborgare. Under H22 City Expo kommer Zoégas presentera bidragstagarna och deras projekt.

tjej som spelar fotboll