Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Hoppa till huvudinnehåll

CERTIFIERINGAR

Zoégas grundfilosofi är att hållbarhetsarbete ska genomsyra hela verksamheten och vara ett långsiktigt och pragmatiskt åtagande. Missionen är att leverera kvalitetskaffe med minsta möjliga klimat- och miljöpåverkan i en produktionskedja som ger ett bättre liv för alla.

RAINFOREST ALLIANCE

Rainforest Allicance är en oberoende, ej vinstdrivande organisation och certfiering som arbetar för att främja miljöansvar, social rättivsa och ekonomisk hållbarhet för odlarna. Certifieringen säkerställer att biologisk mångfald bevaras för en hållbar utveckling genom att påverka markanvändningsmetoder.
LÄS MER
Rainforest Alliance logo

FAIRTRADE - RÄTTVISEMÄRKT

Produkter som har Rättvisemärkning tillverkas av människor som har bra arbets- och levnadsvillkor. Det motverkar barnarbete och ger tillverkare och odlare möjlighet att dria skolor och hälsovård. Rättvisemärket motverkar dålig behandling av arbetare och arbetar för en fungerande demokrati.
LÄS MER
Fairtrade logo

KRAV

KRAV är en svensk märkning av ekologiska produkter odlade utan gift. När produkterna tillverkar påverkas miljön så lite som möjligt genom minsta möjliga energianvdning, minimala utslätt och föroreningar. Märkningen främjar djur och människors hälsa bland annat genom att man inte använder giftiga bekämpnings- eller gödselmedel. KRAV-märkta varor innehåller inte genmodifierade produkter.
LÄS MER
KRAV logo

EKOLOGISKT JORDBRUK EURPOA

EU har tagit fram ett regelverk för ekologisk jordbruk. Märkningen garanterar att man följer gällande regelverk.
EU-leaf

4C-CERTIFIERING

4C (Common Code for Coffee Community) innebär socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvar vid förädling och handel av kaffe.
LÄS MER
4C logo