COFFEE BY WOMEN

Coffee By Women skapar tusentals nya kvinnliga entreprenörer inom kaffeodling. Utbildningarna ökar kraftigt antalet kvinnliga kaffeodlare med ledande befattningar.

ZOÉGAS hållbarhetsinitiativ i Östafrika, Coffee By Women, har sedan 2011 skapat bättre försörjningsmöjligheter för kaffeodlare och bättre kunskap i hur kaffet kan odlas på ett hållbart sätt. Vi har som mål att minst 30 procent av de kaffebönder som utbildas i våra egna hållbarhetsprojekt ska vara kvinnor. Därför kallar vi vårt hållbarhetsinitiativ för Coffee By Women. 

Utöver utbildningar i hållbar kaffeodling innefattar Coffee By Women-projektet även utbildningar i ledarskap, förtroendebyggande och självutveckling. Insatser som möjliggör fortsatt odling samt säkrare försörjning för framtidens kaffeodlare.

Initiativet är avgörande för att hjälpa kaffeodlarna med kunskap om klimatförändringar och kvalitetshöjning för ökad försörjning. Fler än 42 000 kaffeodlare i Kenya och Rwanda har idag hunnit delta i Coffee By Women-projektet och har genom utbildningen fått ny kunskap och utökade resurser genom bland annat nya och friska kaffeplantor. Resultatet av Coffee By Women är en förhöjd kaffekvalitet och en ökad produktion per kaffebuske, vilket ger kaffebönderna mer betalt per kilo. Utbildningarna är kostnadsfria och främst inriktade på små och medelstora kaffodlingar, då syftet med utbildningarna är att få med så många kaffeodlare som möjligt på resan. 

Vi tycker att det är viktigt med kvinnligt deltagande och entreprenörskap då de kvinnliga kaffeodlarna ofta arbetar kooperativt. Detta har visat sig vara ett vinnande koncept för en hållbar kaffeodling och kunskapsutbyte mellan bönderna och kooperativen. 

Men framförallt tenderar de att investera sina inkomster långsiktigt i odlingen, sina arbetare, sin familj eller någon sidoverksamhet för att stärka hushållets inkomst. 

Vi på ZOÉGAS brinner för hållbarhet och vill därför att så många kaffeodlare som möjligt, steg för steg ändrar från konventionell odling till hållbar odling och slutligen certifiering. Vi vet att vi måste börja med de kaffeodlare som har minst förutsättningar för att öka utbudet av hållbart kaffe. Den unika ZOÉGAS-smaken kommer från kaffebönor av hög kvalitet, främst från Östafrika. Utbudet av hållbart odlat kaffe av vår höga kvalitet är begränsat i regionen och räcker inte idag för att möta efterfrågan på marknaden. 

Vi vill sprida allt det goda vi ser genom Coffee By Women och under 2016 hade bloggarna Paula Uribe, Hugo Rosas, Mona Lundgren och Malin ”Fnulan” Martinsson möjligheten att uppleva resultaten av Coffee By Women i Östafrika. Vi åkte tillsammans till Kenya och tog del av kaffeodlarnas egna historier av en bransch i stor förändring. Bloggarna fick själva chansen att ställa frågor till några av de kvinnliga kaffebönderna som är med i vårt Coffee By Women-projekt.