Vastuullisuus

CHANGING COFFEE – Vastuullisempaa Kahvintuotantoa

Vastuullisuus on laaja ja usein vaikeasti määriteltävä käsite. ZOÉGAS näkee vastuullisuuden kokonaisuutena, joka sisältää ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen vastuullisuuden kahvin tuotantoketjun kaikissa vaiheissa – viljelijöiden työolosuhteista aina Helsingborgissa tapahtuvaan tuotantoon. Changing Coffee -ajatusmaailmamme kuvaa tavoitettamme muuttaa kahviteollisuutta parempaan suuntaan näyttämällä hyvää esimerkkiä.

Kahvinviljelyn ja -tuotannon vastuullisuus on välttämätöntä, jotta ympäristöstä voidaan pitää huolta ja laadukasta kahvia voidaan valmistaa myös jatkossa. Tiedämme, että viljelyn ja tuotannon vastuullisuuden parantaminen on monen osa-alueen summa. Keinoja tavoitteen saavuttamiseen on kuitenkin monia, kuten ekologinen sertifiointi. 

ZOÉGAS parantaa vastuullisuutta keskittymällä erityisesti kestävään viljelytapaan ja kahvinviljelijöiden kouluttamiseen Coffee By Women ‑projektin avulla. Samalla hiilijalanjälkeä pyritään pienentämään entisestään. ZOÉGAS sitoutuu vastuulliseen kahvintuotantoon pitkällä aikavälillä. Uskomme, että merkittävä muutos tapahtuu ajan kuluessa. Pitkän aikavälin muutos on mahdollinen, jos tuemme pieniä ja keskisuuria kahvinviljelijöitä ilman, että heitä vaaditaan myymään kahviansa juuri meille. Viljelijöiden tuotannon ja kannattavuuden kasvaessa voimme myös tarjota enemmän kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti viljeltyä kahvia. 

Tavoitteemme muuttaa kahviteollisuutta parempaan suuntaan ohjaa kaikkea, mitä teemme. Changing Coffee ‑ajatusmaailmamme muistuttaa meitä siitä joka päivä ja tavoittaa myös ZOÉGASin yhteistyökumppanit ja kuluttajat. Kuppi ZOÉGAS -kahvia ei ole vain makukysymys. Se on myös tietoinen valinta vastuullisesti viljellyn ja tuotetun kahvin puolesta.

 

Tabitha Muthoni Waweru

Mitt namn är Tabitha Muthoni Waweru och jag är 32 år. 

Jag driver  kaffe- och teodling och började med kaffeodling i 2015. Jag är gift och har tre barn och arbetar tillsammans med min man i kaffebranchen för att ha möjlighet att försörja vår familj. Mitt land är 0.8 hektar med 72 träd bestående av Ruiru 11 och Batian. Jag levererar till Kenongerama.

 

 

Vi har genomgått upp- och nedgångar i kaffebranschen på grund av dåliga priser och ibland försenade betalningar. Andra utmaningar vi står inför inkluderar dyra gårdsinsatser som minskar vinsten. Effekter av förändrade klimatförhållanden har också påverkat kvaliteten på det producerade kaffet. Jag har haft möjlighet att delta i utbildningar där jag har fått mer information om god jordbrukspraxis och därmed inte påverkats särskilt mycket av de utmaningar som finns med kaffeodling.

Innan jag började arbetade med kaffeodling hade jag ingen inkomstkälla och var beroende av majsodling med väldigt låga priser och ibland gick jag därför inte break-even.

Kaffe är mer lönsamt och har hjälpt mig att tillgodose familjens behov och har hjälpt mig att stödja min make i byggandet av en vattenbehållare som hjälper oss att bevattna under de torra årstiderna.

Varje år investerar jag 10.000 Kenyanska shillings och kan producera 190 kg kaffe. Med kunskapen från utbildningen avser jag att öka produktionen av kaffe till 1400 kg per år. Detta kommer bidra till att öka inkomsterna från kaffeodling och hjälpa mig att kunna anställa arbetskraft när behovet uppstår. För tillfället gör jag allt det arbete som krävs själv, vilket tar lång tid i perioder. Ett av mina stolta ögonblick inom kaffeodling var 2018, då jag kunde finansiera byggandet av en vattendamm för att hjälpa till med bevattning under torrsäsongen.

Martin Kimtai Mochomu

Mitt namn är Martin Kimtai Mochomu, jag är gift och har fem barn. Jag är en jordbrukare i Cooperativet Kapkurongo och har odlat sedan 2017. Jag har alltså gjort detta i tre år och är därför fortfarande relativt ny inom kaffeodling. Jag har en fjärdedel tunnland med kaffe, det innebär cirka 150 träd, av den nya batianska sorten.

Just nu skördar jag cirka 440 kg per säsong. Det är ungefär tre kilo per träd. Så jag har fortfarande en lång väg att gå men genom den utbildning som vi har haft med agronomen, vet jag att jag under nästa år kommer att kunna skörda 3.5 kilo och därefter kan jag förbättra lite varje år. 

I starten letade jag efter jobb överallt, ibland hade jag arbete och ibland var jag utan. Jag hade därför ingen stabil inkomstkälla och det skapade mycket osäkerhet för min familj. Jag var tvungen att se runt efter vad jag annars kunde försörja mig med och jag valde kaffe eftersom det är lätt att hantera och marknaden blir inte mättad på samma sätt. Det är också värt att nämna att det verkligen är spännande och varje dag finns det flera aktiviteter att utföra på gården.

Hittills har jag investerat Kenya shilling.15, 000 och jag kommer att investera mer i utvidgningen av gården. Kaffeodling har skapat ett jobb för mig och nu också mina två anställda.

Genom vår agent fick vi höra om Nestlé-partnerskapet  – och vi tackar Gud för Nestlé. Kaffe är en flerårig gröda och därför måste du veta exakt vad du ska göra. Jag gav nästan upp kaffeverksamheten innan Nestlé kom in i bilden eftersom vi skulle förlora så mycket produktion på grund av dålig jordbruksmetod. Det är inte lätt att få tag i en bra agronom, och de som är tillgänliga har jag inte råd med. Men denna typ av utbildning tror jag att jag kommer att kunna skörda 10 kg per träd under de kommande fem åren.

Lillian

Lillian är en ung kvinna som ägde mark med totalt 100 kaffebuskar i 2017. <- äger hon fortfarande 100 kaffebuskar, kan man istället kanske säga att hon har ägt 100 kaffebuskar sedan 2017?  Detta efter att ha övertagit dem från hennes föräldrar, det enda arvet hon har som det ser ut idag. De 100 buskarna inkluderar den gamla K7 sorten och Ruiru. Hon levererar till Kaughi våtbruk som är anslutet till Mukarwa FCS.

Hon har varit i den här branschen i två år och för närvarande kan hon skörda 140kgs. Med denna typ av produktion har Lillian svårt att gå break-even, vilket är en av anledningarna till att unga vuxna i Kenya avskräcker sig från att driva kaffeodling. Detta betyder att hon enbart skördar 1,4 kg buske. Förra gången en ekonomisk hållbarhetsstudie gjordes i Kenya var i 2018 och indikerade då att den ekonomiska hållbarheten för en liten jordbrukare såsom Lillian i Kenya var 2,53 kenya shillings, vilket betyder att Lillian för närvarande inte är ekonomiskt hållbar. Men den ljusare sidan av allt är att break-even-punkten är på 1,28 kg, vilket betyder att hennes verksamhet kan täcka sina kostnader och även lämnar en liten marginal till henne. 

Nestlés “Coffee by Women” intiativ lanserades i hennes co-operativ i januari 2019. Det har som mål att hjälpa jordbrukare att förbättra deras ekonomiska hållbarhet. Programmet har anlitat motoriserade agronomer till att utbilda jordbrukare ute på deras gårdar. Denna typ av utbildningsmetod är fördelaktig för unga vuxna som Lillian som har små barn och som inte har så mycket tid och möjlighet att ta sig till en gemensam utbildningsplats.

Programmet inom Lillians co-operativ har också ett flertal platser för att demonstrera arbetet som de undervisar. Detta betyder att bönderna har möjligheten att bevittna de verkliga aktiviteterna men också se fördelarna av att göra på rätt sätt.

Förbättrad produktivitet kommer att sänka produktionskostnaderna och därmed öka vinstmarginalen. Det finns dock andra faktorer som kom i spel som klimatförhållandena, tillgången till kapital och gödselmedel (som de har råd med) och även prisets stabilitet.

Även om hennes mark är liten är Lillian fast besluten att göra sin verksamhet hållbar, fram tills idag har hon investerat Kenya Shilling. 8 000 och detta bara på gödningsmedel eftersom hon kan utföra de flesta andra manuella aktiviteter med hjälp av sina föräldrar.

Till skillnad från många andra unga i byn hoppas Lillian på sin kaffeodling. Hon strävar efter att skörda 1500 kg under fem år framöver - vilket skulle betyda 15 kg / träd. Hon tror också att hon genom ”Coffee by Women” kommer att ha många kaffehanteringsfärdigheter och för henne är det Nestle/CMS som tillhandahåller precis vad hon behöver för att göra sin verksamhet hållbar.