Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ZOÉGAS minskar sina koldioxidutsläpp

Liten åtgärd gav stor effekt. En ny tunnareplastfilm,framtagen och utvecklad av minst 51% återvunnen plast har bidragit till en radikal minskning av koldioxidutsläpp på 32 989 kg. Det är ett av initiativen för att nå Zoégas/Nestlés globala miljömål och reducera koldioxid-utsläppetmed 35% innanår 2020.

För att bygga en hållbar verksamhet inom kaffeproduktion krävs att hållbarhetstänket är top-of-mind i hela värdekedjan. I Zoégas kafferosteri i Helsingborg är arbetsmiljö och säkerhet, miljöpåverkan och effektiviseringar särskilt i fokus.

Sedan 2015 har rosteriet bytt ut krympfilmen, det material som används för att hålla kaffepaketen på plats under transport. Plasten har ersatts av en tunnare plastfilm som är tillverkad av minst 51% återvunnen plast. Det har genererat en reducering av koldioxidutsläpp på 32 989 kg vilket motsvarar den mängd koldioxid som förbrukningen av 13 160 liter bränsle utsöndrar, återvinningen av 65 788 Iphones alternativt den mängd koldioxid ett kylskåp utsöndrar i 10 814 år.

- När plast ingår i ett företags verksamhet, bör vetskapen om plast och dess delvis negativa påverkan på miljön också finnas med i beräkningen. Resultatet av den nya plasten känns oerhört bra. Dock slutar vi inte där, det kontinuerliga arbetet för oss på Zoégas fortsätter. Det läggs mycket resurser på att göra våra produkter och processer ännu bättre ur miljösynpunkt”, säger Dan Fredriksson, förpackningsansvarig Zoégas.

Zoégas arbetar med hållbarhet i hela kaffeproduktionens värdekedja, och har sedan 2011, genom hållbarhetsinitiativet Coffee by Women iÖstafrikautbildat mer än 50 000 kaffebönder i hållbar kaffeproduktion och entreprenörskap. Ca 30% av de utbildade är kvinnor.

En hållbar kaffeproduktion som säkrar kvalitetskaffe även i framtiden kräver att Zoégas tänker hållbarhet genom hela kaffehantverket. Det ska vara hållbart för kaffebönderna på världens kaffeodlingar och hela vägen fram till produktionen vid kafferosteriet i Helsingborg. Det ställer krav att hela tiden leta efter förbättringar i alla moment. Att byta ut krympfilmen är en relativt liten åtgärd som ger en stor förbättring för miljön.

För mer information om Zoégas hållbarhetsarbete, vänligen kontakta:

Hans Nilsson, Marknadschef Zoégas Nestlé Sverige AB hans.nilsson@se.nestle.com
Mobil: 0702 – 48 80 60