Hållbarhet

För att säkra hållbart kaffe idag och i framtiden finns det många fler vägar än certifieringar som har en enorm påverkan. Vi anser att det är avgörande att få så många kaffeodlare som möjligt att steg för steg ändra från konventionell odling till hållbar odling och slutligen certifiering.

På ZOÉGAS och inom Nestlé arbetar vi ofta långsiktigt då vi tror att den stora skillnaden sker på sikt, snarare än genom punktinsatser. Genom att hjälpa den stora mängd småskaliga och medelstora kaffeodlare världen över, kan vi göra långsiktig skillnad på riktigt. En skillnad som innebär ökad produktivitet och lönsamhet för de självständiga odlarna och ett ökat utbud av miljömässigt och socialt hållbart odlat kaffe för framtiden. Av framförallt rätt kvalitet.

Nestlé investerar cirka 3,7 miljarder kronor under perioden 2010 - 2020 i en mer hållbar kaffeodling. Konkret går investeringarna till utbildning av kaffebönder i ansvarsfull och produktiv odling samt till distribution av nya och fler klimattåliga kaffeplantor. Sedan 2010 har totalt 376 500 kaffebönder utbildats, ett arbete som vi gör tillsammans med Rainforest Alliance. Siffran fortsätter att öka för varje år. Under perioden 2010 - 2020 kommer dessutom 220 miljoner kaffeplantor att distribueras till kaffebönder världen över. Plantorna skänks och kostar därför inget för bönderna som går in med sin mark och inkluderas i utbildningsprogrammet för att säkra att plantorna odlas på bästa sätt.

Kaffeplantorna planteras på redan befintliga plantager och odlarna väljer själva vem de vill sälja sitt kaffe till när det är dags att skörda. Plantorna är speciellt utvecklade via naturlig växtförädling för att vara resistenta mot klimatförändringar. De är dessutom mer resistenta mot sjukdomar. Totalt har 250 olika kaffesorter tagits fram för att ge goda skördar och för att kunna stå emot sjukdomar var än i världen de odlas. Om de sköts på rätt sätt kan de ge mer kaffe per träd, vilket i sin tur kan leda till ökad produktion och stabil inkomst för den enskilde kaffebonden. Nestlé har 226 agronomer ute på fälten som kan stötta bönderna i det initierade hållbarhetsarbetet.

Kvinnorna & utbildningarna
Läs mer här
HÅLLBARHET MER ÄN EN CERTIFIERING
LÄS MER HÄR
Kvinnligt entreprenörskap i Rwanda
Läs mer här