Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Hyppää pääsisältöön

KAHVIN HAASTEET

ZOÉGAS VASTUULLISUUSOHJELMA
Kahvilla on suuri vaikutus ihmisiin ja ympäristöön. Noin 25 miljoonaa ihmistä tuottajamaissa on täysin riippuvaisia ​​kahvista tulonlähteenä. Kahvi on öljyn jälkeen maailman toiseksi suurin hyödyke ja siksi sillä on niin suuri vaikutus. Ruotsi tuo yksistään noin 100 miljoonaa kiloa raakakahvia vuodessa (Statistics Sweden 2019). Mahdollisuus kahvin ostamiseen ja juomiseen ovat yleellisyys, johon me Zoégasilla suhtaudumme hyvin vakavasti.

LAADUKASTA KAHVIA MYÖS TULEVASUUDESSA

Kestävästi kasvatetun ja korkealaatuisen kahvin tarjonta on nykyään uhattuna ilmastonmuutoksen sekä sosioekonomisten haasteiden vuoksi kahvin viljelymaissa. Turvataksemme laadukkaan kahvin saatavuuden tulevaisuudessa, meidän oni muutettava suhtautumistamme kahviin ja sen tuotantoketjuun. Jos mitään ei tehdä, vaarana on, ettemme saa kahvia jatkossa. Ennen kaikkea, suurena vaarana on kahvin laadun heikkeneminen. Syitä tähän ovat muun muassa ilmastonmuutos, lisääntynyt kulutus ja vähäinen tietämys kestävästä viljelystä.

ZOÉGAS ON OSA NESTLÉÄ

Nestléllä on tehnyt 42 julkista sitoumusta, joilla tuemme kolmea painopistealuetta: Yksilöt ja perheet, Yhteisöt ja Ympäristö. Nestlé tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista, ja kolme painopistealuettamme ovat linjassa näiden kanssa.

Kaikkien Zoégasin alihankkijoiden ja kahvinviljelijöiden on noudatettava Nestlén vastuullisen hankinnan standardia, mikä tarkoittaa, että lakeja ja määräyksiä noudatetaan, ihmisoikeuksia kunnioitetaan ja työpaikalla on korkea turvallisuustaso.
Odlare står och väger kaffesäckar+
SUURELLA YRITYKSELLÄ ON MYÖS SUURI VASTUU
Nestlén osuus kaikesta maailmassa kasvatetusta kahvista on 10-15 %, mikä vastaa 850 000 tonnia vuonna 2019. Nestlé on määritellyt kattavan kestävän kahviteollisuuden ohjelman, joka sisältää Zoégasin lisäksi kaikki konsernin kahvimerkit. Vuonna 2019, 65 % kaikesta Nestlén ostamasta kahvista oli kestävästi kasvatettua. Kestävän kehityksen työhön on investoitu 3,5 miljardia Ruotsin Kruunua vuodesta 2010 asti.
Nestléllä on 300 agronomia, jotka kouluttavat noin 100 000 kahvinviljelijää vuodessa, antaen monipuolisia neuvoja maaperän analysointiin, karsimiseen jne. Vuosien 2011-2020 välillä on jaettu 220 miljoonaa kahvipuuta ilmaiseksi ja ilman sitoumuksia. Uudet kahvipuut kestävät paremmin sairauksia ja varmistavat paremmat sadot ja viljelijöiden tulot tulevaisuudessa.

TAITO OSTAA KORKEALAATUISIA PAPUJA

Raakakahvin laatu on riippuvainen useasta tekijäistä, mutta tärkeimmät ovat kasvuolosuhteet, viljelyn korkeus merenpinnan yläpuolella, maaperä, kahvipuulaji, oikea käsittely sadonkorjuun jälkeen jne. Itä-Afrikasta tuleva kahvi on yleensä erittäin korkealaatuinen ja tarjoaa myös hienon makuprofiilin, jossa on täyteläisyyttä sekä erilaisia vivahteita, jotka ovat Zoégasin tunnusmerkkejä. Zoégas on yksi maailman suurimmista kahvin ostajista Keniasta. Keniassa ja sitä ympäröivissä Itä-Afrikan maissa pienviljelijöiden osuus on suuri ja tuottavuus on noin viisi kertaa pienempi kuin vastaavilla maatiloilla Brasiliassa ja Vietnamissa. Itä-Afrikan viljelmillä käytetään usein vanhoja menetelmiä, joissa haasteina ovat alhainen teknologia ja viljelytietämyksen puute. Siksi on erityisen vaikeaa saada käsiinsä suuria määriä tasa- sekä korkealaatuista kahvia Itä-Afrikasta. Tämä onkin yksi Zoégan suurimmista haasteista.
kvinna som vilar på kaffesäck .
”Saadaksemme Zoégasille ominaiset ja ainutlaatuiset maut esille ostamme korkealaatuisia papuja, jotka kestävät tummaa paahtoa. Päätämme paahtaa kahvipapumme tummapaahtoisiksi, jotta voimme tuottaa ainutlaatuista kahvia, josta me ja monet muut pidämme. On olemassa monia erilaisia ​​kahvilajikkeita eri alkuperistä, jokaisella näistä on ainutlaatuinen luonne, laatu ja maku. Mutta kaikki raakakahvi ei sovellu tummapaahtoiseksi. Zoégas valitsee pavut, jotka ovat tiheämpiä, kiinteämpiä ja kestävät siten paremmin tummaa paahtoa kuin pehmeämmät pavut. Itäafrikkalaiset pavut, erityisesti Keniasta, sopivat tummaan paahtamiseen ja ovat siksi muodostuneet myös Zoégasin tunnuspavuksi.”

DAN FREDRIKSSON, ROSTMÄSTARE ZOÉGAS
Man som står vid kafferostmaskin+