Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Hållbarhet

Utbildningprogram för en hållbar kaffeproduktion

Snabba fakta

 • Vi har under 2019 utbildat 7.997 kaffeodlare i god jordbrukspraxis (good agriculture practise GAP)
 • 5.274 antal kaffeodlare har fått utbildning i teknisk assistens och coaching på deras farm
 • 249 kvinnor har blivit utbildade i ledarskap och självförtroende
 • Vårt mål är att minst 30% av de vi utbildar ska vara kvinnor, i 2019 nådde vi bara upp till 27%

Utmaningarna med kaffeproduktion i östra Afrika är höga; framförallt är avkastningen låg, dvs en liten mängd kaffebär per buske, osäkra inkomster, små familjejordbruk och det faktum att kvinnorna som jobbar på familjens odlingar får väldigt lite erkännande i form av inflytande hur familjens pengar ska spenderas och när.

Vårt utbildningsprogram inom hållbar kaffeproduktion ”Coffee by Women”, som vi började med i Kenya 2011 och i Rwanda 2015,  syftar till att göra kaffeproduktion mer lönsam och inkluderande så att odla kaffe kaffe är intressant som yrke även i framtiden och att det går att försörja sig på sina kaffebuskar.

Vi förväntar oss att programet bidrar till;

 • Bättre ekonomi för kaffeodlare (Improve Coffee Economics)

 • Bidra till att göra samhällen mer anpassningsbara inför de förändringar med bla klimatförändringar som vi står inför (Make Communities More Resilient )

 • Bidra till att göra omgivningar/landskapet mer hållbart (Make Landscapes More Sustainably Managed

För att nå dit har vi under förra året tecknat treårsavtal, 2019-2021, med våra samarbetspartners i Rwanda Sucafina/Kahawatu Foundation och Kenya/CMS. Vi har regelbundna uppföljningsmöte med våra partners för att stämma av att vi uppfyller och är på rätt väg mot de målsättningar och delmål vi har satt upp. Ett av våra delmål är bla att minst 30% av alla som får utbildning ska vara kvinnor, och även direkt riktade utbildningar med särskilt fokus på ledarskap. Vi förväntar oss också ökningar i form av ökad produktivitet och bättre kvaliteter vilket ska översättas i direkt ökade inkomster för de som odlar kaffet. 

Snabba fakta:

 • Vi har under 2019 utbildat 7.997 kaffeodlare i god jordbrukspraxis (good agriculture practise GAP)
 • 5.274 antal kaffeodlare har fått utbildning i teknisk assistens och coaching på deras farm
 • 249 kvinnor har blivit utbildade i ledarskap och självförtroende
 • Vårt mål är att minst 30% av de vi utbildar ska vara kvinnor, i 2019 nådde vi bara upp till 27%