Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Hållbarhet

Kvinnliga kaffeeodlare i Rwanda

ETT KOLLEKTIV STARTAS

År 2007 startades Duhaguruke Dukore Co-operative, ett kvinnoinitiativ med fokus på cassavaodling. Snart insåg de att de delade två helt andra intressen och problem; de odlade alla kaffe och ville förverkliga sig själva och vara delaktiga i beslut som rör hemmet och hushållsekonomin.  De önskade formera sig och satsa på kaffeodlingen.

Muhawenimana, en av de kvinnliga odlarna, berättar:
”We started this cooperative because of the poverty issues we had in our households. Especially here, no woman would touch money and few would leave the house.”

Som en del i Zoégas  initiativ Coffee by women fick kvinnorna tillgång till utbildning i hållbar kaffeodling, odlingstekniker och utrustning.  Men även i näringslära och hushållsodling. En exportör investerade i ny tvättanläggning för kaffebönor vilket ökade kvaliteten på bönorna och gav kvinnorna mer betalt för sitt kaffe.

”Today, our husbands respect us because we bring money to the household and the co-operative purchases health insurance for all member families.” Jeanne Muhayimana, member and advisor

Jämställdhet som förändringskraft

Idag har kollektivet 38 medlemmar, 33 kvinnor och fem män. Varje odlare driver sin egen odling med mellan 200 och 1500 träd. Kollektivet fungerar som ett forum för att utbyta erfarenheter och diskutera hemförhållanden. Men det gör också gemensamma investeringar. För en del av de intjänade pengarna har kollektivet köpt en gemensam kaffeodling på 800 träd samt ett hus som de renoverat upp och hyr ut. Hyresintäkten går tillbaka till kvinnorna i form av möjlighet till mikrolån för att kunna investera i nya projekt. Duhaguruke Dukore Co-operative är ett fantastiskt exempel på hur kvinnor kan arbeta tillsammans för att förändra sin egen tillvaro, skapa förutsättningar för att kunna leva på sin odling och utveckla den.

Godelive Nyinawingenzi, en av medlemmarna, summerar:

“The cooperative has made us wiser, we no longer beg for things from our husbands. We now work as a team to send our children to school, I can buy a pen for my child without needing to ask my husband. The cooperative has empowered me.”

Om Coffee By Women

Coffee By Women är ett långtgående hållbarhetsarbete, där ZOÉGAS investerar i projekt i Östafrika. ZOÉGAS har sedan 2011, kostnadsfritt, utbildat över 50 000 kaffebönder i hållbar, produktiv kaffeodling och självutveckling. Minst 30 procent av de som utbildade ska vara kvinnor. Fokus på kvinnor påverkar inte bara kaffeproduktionen, utan förbättrar både för samhället och för den enskilda familjen.

Bra för odlarna och uppskattat av konsumenterna

Genom att samarbeta och upprätthålla en långsiktig marknad för odlarna, kan vi på Zoégas säkra upp tillgången på kaffe i framtiden, samtidigt som vi skapar ett kaffe som inte bara håller hög kvalitet utan som också odlas hållbart.

-Hållbarhet är så mycket mer än ekologisk odling. För oss handlar det om att ta ansvar för hållbarheten  på alla plan, både miljömässigt och för att stärka odlarnas, i detta fall särskilt de kvinnliga odlarnas, situation i hemmet och deras familjer, säger Minette Rosén råkaffeansvarig Zoégas. Det är ett arbete man inte kan sätta en certifiering på, men det visar vad satsningar på kaffebönder och utbildning kan göra för individen, familjen och samhället. Det är detta som ligger till grunden för kvalitetskaffe i framtiden, fortsätter Minette.

Ett härjat land med många kvinnliga ledare

Rawanda lever fortfarande i skuggan av det fruktansvärda folkmord som utspelade sig i landet i mitten av 1990-talet. Efter kriget bestod Rwandas befolkning av 70% kvinnor. Detta påverkade kvinnors möjlighet att inta viktiga roller i samhället och ny lagstiftning öppnade upp ytterligare för just detta, t ex måste minst 30% av alla platser i parlamentet vara besatta av kvinnor. Idag har landet passerat denna gräns med råge, då över 60% av parlamentsledarmötena är kvinnor.

På landsbygden lever patriarkatet kvar

Förändringarna skedde snabbare i städerna, medan ute i de fattigare delarna så levde gamla traditioner kvar, och männen var de som hade mest att säga till om i hushållen. Men i en liten by på den Rwandiska landsbygden har detta förändrats. Tack vare en grupp kvinnor som led hårt under fattigdomen och som var trötta på att inte ha friheten att kunna göra något åt den och som valde att starta ett kooperativ och att utbilda sig.