Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Hållbarhet

Julkaffe 2021

 

I samband med lanseringen av julkaffet genomför Zoégas ett unikt utbildningsprojekt för att öka kunskapen och intresset kring hela värdekjedjan bland kaffeodlare i Kenya.

- Generellt sett saknas kunskap hos odlarna kring vad som sker med kaffet före och efter att bären plockats från deras buskar, vi vill därför ge dem en ökad insikt och förståelse för hur de olika delarna i värdekedjan påverkar slutproduktens smak och kvalitet, säger Minette Rosén.

Totalt kommer 48 kvinnor från småskaliga kaffekooperativ i Kenya ingå i programmet. Förhoppningen är att de kvinnor som är med på utbildningen sedan kan få en mer framträdande roll inom kaffekooperativen och skapa ett allmänt ökat intresse och engagemang kring kaffet och slutprodukten.

- Att öka kvinnornas deltagande är viktigt då kvinnliga kaffeodlare ofta arbetar tillsammans vilket har visat sig vara ett vinnande koncept för en hållbar kaffeodling och kunskapsutbyte mellan odlarna och kooperativen, säger Minette Rosén.

Coffee tasking
Coffee cert