Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Inspiraatiota

Vastuullisuus näkyy myös ZOÉGASin paahtimossa – ei onnettomuuksia 8 vuoteen

Quick facts

  • Ei onnettomuuksia 8 vuoteen
  • Tavoitteemme ja investointimme
  • Johtajien/Päälliköiden sitoutuminen ja näkyvyys
  • Henkilöstön turvalliset toimintatavat ja osallistuminen

Vastuullisuus näkyy myös ZOÉGASin paahtimossa – ei onnettomuuksia 8 vuoteen

ZOÉGAS panostaa kestävän kahvinviljelyn lisäksi Ruotsissa tapahtuvan kahvintuotannon vastuullisuuteen, mikä on vähintään yhtä tärkeää. Kun kahvipavut on kerätty, ne on paahdettava ja pakattava vastuullisella tavalla. Vastuullisia ratkaisuja tarvitaan kahvintuotannon kaikissa vaiheissa. Siksi olemme erittäin ylpeitä siitä, että ZOÉGASin paahtimossa ei ole sattunut työtapaturmia kahdeksaan vuoteen. Perinteisesti tehtaat ovat riskialttiimpia työympäristöjä kuin esimerkiksi toimistot. Tehtaissa tapahtuu enemmän onnettomuuksia, koska koneet ja korkeat paikat voivat aiheuttaa esimerkiksi puristumisvammoja ja putoamisia. ZOÉGASin Helsingborgissa sijaitsevassa paahtimossa oli aihetta juhlaan 4. huhtikuuta 2019, sillä yhtäkään sairauspoissaoloon johtanutta työtapaturmaa ei ollut sattunut kahdeksaan vuoteen. Tavoitteen saavuttamiseksi oli tehty paljon töitä.


 

Quick facts:

  • Ei onnettomuuksia 8 vuoteen
  • Tavoitteemme ja investointimme
  • Johtajien/Päälliköiden sitoutuminen ja näkyvyys
  • Henkilöstön turvalliset toimintatavat ja osallistuminen

ZOÉGAS-paahtimon avain menestykseen

Työympäristön turvallisuutta parantavia tekijöitä ovat muun muassa:

Tavoitteemme ja investointimme

Johtajien/Päälliköiden sitoutuminen ja näkyvyys

Henkilöstön turvalliset toimintatavat ja osallistuminen

 

Tavoitteemme ja investointimme

”Turvallisuus ensin” on johtava ajatuksemme, jota noudatetaan monin tavoin sekä paahtimossamme, että toimistorakennuksessamme. Paahtimon työympäristöä on muun muassa kehitettävä järjestelmällisesti, ja sillä on oltava OHSAS 18001 ‑sertifikaatti. Lisäksi tehtaan yleisiä tavoitteita on sovellettava jokaisen työntekijän yksilöllisiin tavoitteisiin ja parannuksia on tehtävä jatkuvasti. 

ZOÉGAS on edennyt pitkälle koneiden ”zero access” -suojauksessa alan moniin muihin yrityksiin verrattuna. Koneet on suojattu kokonaan, jotta työntekijöiden kädet, käsivarret tai sormet eivät voi juuttua koneeseen onnettomuuksia aiheuttavalla tavalla. Tehtaassa on myös keskitytty ergonomisiin Ergopro -ratkaisuihin, jotka vähentävät tavaroiden nostamista ja epämukavissa asennoissa työskentelyä.

Zoégas Fabriken

Johtajien/Päälliköiden sitoutuminen ja näkyvyys

Jos tavoitteena on täysin turvallinen työpaikka, jossa ei tapahdu onnettomuuksia, sen saavuttaminen edellyttää todellista halua ja kaikkien työpanosta. ZOÉGASin johtajat ja päälliköt eivät istu toimistoissaan ohjaamassa toimintaa – he ovat läsnä ja tarjoavat henkilöstölle apua ja tukea. He keskustelevat jokaisen työntekijän kanssa, kysyvät työn sujumisesta ja selvittävät, mikä motivoi työntekijää ottamaan lisää vastuuta ja sitoutumaan työhönsä. 

Johtajat, päälliköt ja henkilöstö pyrkivät luomaan yhdessä myönteisen työympäristön, jossa kaikki voivat viihtyä ja tuntea, että heidät huomataan ja että heitä kuunnellaan. Onnistumisia ja osatavoitteiden saavuttamista juhlistetaan. Tämä ei tarkoita rahaa tai bonuksia, vaan tehtaassa juhlitaan usein tarjoamalla kakkua, yhteinen lounas tai järjestämällä yhteistoimintaa, mikä parantaa myös yhteishenkeä ja työssä viihtymistä.

Henkilöstön turvalliset toimintatavat ja osallistuminen

ZOÉGAS on kehittänyt järjestelmiä ja prosesseja, jotka johtavat ”oikeanlaisiin” toimintatapoihin. Oikeanlaisiin toimintatapoihin kuuluvat sitoutuminen, vastuun ottaminen ja turvallisuusajattelu. ”Caring through feedback” -prosessi tarkoittaa, että kaikkien kanssa uskalletaan puhua erilaisista käyttäytymistavoista. Jos työkaverin, vierailijan tai yrittäjän toiminnassa huomataan turvallisuuteen liittyviä puutteita, asiaa ei jätetä sikseen ja toivota parasta, vaan siitä keskustellaan suoraan. Turvallisuuteen kuuluu esimerkiksi kaiteesta pitäminen rappusissa kuljettaessa, oikeanlaisten turvavarusteiden käyttö jokaisella kerralla ja riskiarviointien tekeminen ennen huoltotöiden suorittamista. Tällaisia toimintatapoja noudattamalla kaikki voivat arvioida toimintaansa tilannekohtaisesti, ottaa vastuuta ja puuttua asiaan huomatessaan turvallisuuden vaarantavan tilanteen. Kaikki välittävät toisistaan ja auttavat toisiaan.

Aiemmin oli tapana soittaa johtajalle, jos tehtaassa tapahtui jotain odottamatonta. Sitten odotettiin, että hän ratkaisee ongelman. Nykyään kaikkiin työtehtäviin sisältyy enemmän vastuuta, ja työntekijät voivat ratkaista ongelmia itse. Kun ongelma ilmenee, siihen on puututtava ja se on pyrittävä ratkaisemaan.

Ei riitä, että vain yrityksen johto tai muutamat työntekijät välittävät siitä, mitä tapahtuu. Kaikkien on välitettävä, koko ajan. Olipa kyse turvallisuudesta tai laadusta, kaikilta työntekijöiltä edellytetään tietynlaista suhtautumistapaa: kaikki toimivat, ottavat vastuuta ja reagoivat. Tehtaan työntekijät vaikuttavat päivittäin työympäristön turvallisuuteen välittämällä toisistaan ja työskentelemällä tehokkaasti yhdessä. Työpaikan kestävän kehityksen puolesta! #changingcoffee