Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ZOÉGAS kafferosteri med hållbarhet i centrum

För att bygga en hållbar verksamhet inom kaffeproduktion krävs att hållbarhetstänket är top-of-mind i hela värdekedjan. I Zoégas kafferosteri i Helsingborg är arbetsmiljö och säkerhet, miljöpåverkan och effektiviseringar särskilt i fokus. Det senaste tillskottet är en ny packmaskin för hela bönor #zoegas

För en hållbar kaffeproduktion krävs att  man tänker hållbarhet genom hela värdekedjan. I Östafrika arbetar Zoégas sedan 2011 med hållbarhetsinitiativet  Coffee by Women och har utbildat mer än 50 000 kaffebönder i hållbar kaffeproduktion.

Utöver det, har man genom att arbeta målmedvetet med miljöarbetet uppnått flera stora förbättringar i rosteriet. I strävan efter att bli helt utsläppsneutrala, köper Zoégas certifierad biogas och el från vattenkraft, dessutom samarbetar man med större lokala verksamheter i Helsingborg för att hitta effektiva metoder för att fördela överskottsenergin och öka användningen av biogas

T.ex. tas kaffebönans pergaminhinna tillvara vid rostningsprocessen och pressas till pellets som sedan används för uppvärmning på gårdar i närheten. Alla initiativ till förbättringar är ett steg i Zoégas helhetstänk.

-Vi är oerhört stolta över vårt rosteri i Helsingborg och teamet som arbetar här. Hela teamet strävar efter att ständigt förbättra och optimera vår verksamhet, säger Andreas Wendel fabrikschef Zoégas

Den nya förpackningsmaskinen  för hela bönor är det senaste tillskottet i det kontinuerliga arbetet mot en hållbar kaffeproduktion. Den nya maskinen är optimerad för att köras energieffektivt för att minska energianvändningen i fabriken och det nya förpackningsmaterialet som används är framtaget för att minska sin miljöpåverkan.

 -Vårt tidigare förpackningsmaterial rymde 330 kartonger på en pall medan dagens material rymmer 1000 kartonger på pall, det innebär att vi fortsättningsvis kan minska transport av material med 2/3, säger Dan Fredriksson rostningsspecialist och förpackningsansvarig Zoégas.

Zoégas rosteri sorterar och återvinner allt kasserat material och uppnår därmed ”0-waste to landfill” (kanske istället inga sopor till soptipp) och numera är energin som konsumeras i fabriken certifierad och grön.

Hållbarhet är inget som ska hanteras av en utvald avdelning eller enstaka personer. Alla behövs för ett hållbart samhälle. Ett företag eller en organisation består av individer och för oss är det viktigt att alla medarbetare utifrån sin funktion ser sin roll i hållbarhetsarbetet, avslutar Hans Nilsson marknadschef Zoégas

För mer information, vänligen kontakta:
Hans Nilsson
, Marknadschef Zoégas Nestlé Sverige AB
hans.nilsson@se.nestle.com
Mobil: 0702 – 48 80 60

Annelie Barkelund, Informationschef Nestlé Sverige AB 
annelie.barkelund@se.nestle.com
Mobil: 0727 - 03 23 86