Hållbarhet

Allt ZOÉGAS kaffe från Brasilien är Rainforest Alliance Certifierat

Allt kaffe Zoégas köper från Brasilien är Rainforest Alliance certifierat.

Dessutom sätter EU maxgränser för alla bekämpningsmedel som kan tänkas användas för att odla kaffe i de länder som odlar kaffe. De här gränserna är satta för att säkerställa att konsumenterna skyddas. Om rester hittas som överstiger de satta gränserna kan kaffet inte importeras och säljas inom Sverige och EU. Lagändringar i länder som Brasilien påverkar inte säkerheten för kaffet vi säljer.