Råkaffeansvarig

Den passionerade råkaffeinköparen

Minette Rosén är gift sedan många år, har två barn och en kelgris som heter Svea, familjens hund på 4 år. Minette är mycket fotbollsintresserad och har själv spelat fotboll i yngre dar. Hon har tidigare varit styrelsemedlem i Stattena IF och har även varit en engagerad tränare i dotterns lag. Idag engagerar hon sig ”enbart” som logistisk support åt sonen och kollar på matcher för att det är kul. Förutom fotbollen har Minette ett stort intresse för hus, hem och trädgård. Hon gillar att träna och att läsa bra deckare. Minettes målsättning i livet är att någon gång springa ett marathon, något hon hoppas kunna uppnå inom ett par år.

Berätta om din bakgrund och roll på ZOÉGAS – vad gör en Råkaffeansvarig?
- I stora drag är mitt ansvarsområde att se till att vi har rätt råkaffe i rätt tid och till rätt priser. Genom min roll och mitt ansvarsområde har jag fått en närmare kontakt med Nestlé i hela världen. Det är viktigt med bra nätverk då inköp är komplext i stora organisationer. Det är dessutom av stor vikt att bibehålla en nära kontakt med ursprungen som vi arbetar med i våra blandningar.

Min roll är mycket bred då den omfattar många olika ansvarsområden och arbetsuppgifter och jag tror att det är det som har gjort jag än idag tycker att mitt arbete är roligt. Bredden i min vardagliga roll är ovanligt stor – jag arbetar med allt från kvalitet till logistik, handel, hållbarhetsfrågor och den finansiella delen. Det är kul att kunna vara med och påverka i alla led. 

Hur kan en vardag som Råkaffeansvarig se ut?
- Min vardag varierar mycket. Det finns alltid ett grundschema med allt från leveransutmaningar till möjligheter med olika råkaffeprover. Varje dag arbetar jag med många kontaktytor och enheter i stora delar av världen, vilket ger en bra dynamik i mitt vardagliga arbete.

Jag reser också en hel del i min roll för att säkerställa att kaffekvaliteterna uppfyller våra krav. Jag besöker även våra hållbarhetsprojekt med jämna mellanrum för att följa upp hur det går i våra projekt i Kenya och östra Afrika, framförallt. De spännande resorna sätter definitivt en guldkant i mitt vardagliga arbete. Inte minst är det intressant att se hur våra kulturer skiljer sig åt runtom i världen.

Jag lär mig fortfarande mycket i mitt jobb och i min roll som råkaffeansvarig. Så länge jag lär och känner att jag tillför något så tycker jag att det är kul och utvecklande. En stor anledning till att jag fortfarande lär mig är de ständigt föränderliga dynamikerna i världen. Vad gäller den världsliga hanteringen av kaffe har detta blivit mer betydande idag till skillnad från hur det såg ut för 27 år sedan då jag började i min nuvarande roll med inköp, kvalitet och logistik.

Hur anser du att du, i din roll, bidrar till ZOÉGAS hantverk?
- Jag anser att jag bidrar till hantverket genom att jag ständigt säkerställer att råkaffet som skickas till oss är bra utifrån våra önskemål och krav. Jag säkerställer även att våra leverantörer förstår våra kvalitetskrav, att transporterna görs så effektivt som möjligt och att vi har en nära länk till exportörer i producentländerna.

Jag anser även att hantverksarbetet bygger på hur vi uppskattar alla steg bakom vägen från böna till kopp. Vad gick fel på vägen och vad kan vi göra bättre nästa gång? Om man missbrukar den färdiga produkten genom att tillexempel dosera fel, brygger fel eller använder härsket kaffe så skadar ju även den processen slutresultatet. Även affärerna kan hantera kaffet illa genom att exempelvis placera trasiga paket bredvid starka kryddor.Detta kan hämma slutresultatet och den färdiga koppen, vilket jag tycker är ett hån mot alla människor som arbetar i det långa ledet med framställningen av kaffe. 

Hållbarhet – vad betyder det för dig?
- Jag tänker direkt på ett ansvarsfullt odlande och en hållbar utveckling. Det är av stor vikt att vi  säkerställer att resurserna i de olika leden används varsamt och ser till att vi använder dem på bästa möjliga sätt. Med hållbarhet ser jag även en stor vikt av att ständigt skapa försörjningsmöjligheter för människorna som är involverade i hela värdekedjan och ge dem en möjlighet att få göra sina egna val.

Vad gäller hållbar odling anser jag att en viktig del i arbetet är att se till att odlarna får uppskattning och erkännande för det de gör och bidrar med.

Jag själv försöker tänka och leva så hållbart som möjligt. Mitt nyårslöfte i år var att minska matsvinnet då jag anser att det är ett hån mot många människor i världen att slänga mat. Jag tror att vi generellt slänger mycket mat i onödan men detta tankesättet och beteendet är något jag försöker ändra inom familjen.

Utöver mitt ändrade beteende vad gäller mat försöker jag även tänka miljömedvetet när det kommer till transport. Jag försöker cykla och gå så mycket som möjligt och lämnar gärna bilen hemma om möjligt. Jag har även ändrat min medvetenhet när jag handlar och försöker konsumera mycket närodlat. Jag har exempelvis mycket svårt att förstå varför man ska importera kött och andra råvaror  från andra länder när vi producerar det själva i Sverige. 

ZOÉGAS hållbarhetsprojekt, Coffee By Women – vad står det för enligt dig?
- I de odlingsländerna som vi arbetar med är det idag stora kulturella skillnader, inte minst sett till könsrollerna. På grund av att det fortfarande finns stora skillnader mellan kvinnor och män i arbetslivet vill vi ge ett erkännande till kvinnorna och visa hur delaktighet skapar bättre förutsättningar och möjligheter för hela familjen. Det måste göras med respekt och förståelse på lokalt språk och kulturskillnader.

Goda tillverkningsseder för kaffeproduktion är en av grundstenarna i utbildningarna som ges inom vårt hållbarhetsarbete men även nutritionslära; vad är bra och näringsrik kost för familjen, grundläggande kunskaper i bokföring och familjeplanering.

De kulturella skillnaderna ser olika ut i olika delar i världen. Anledningen till att vi har valt att satsa på just Östafrika beror på att just denna regionen är speciell för oss på ZOÉGAS då det är signaturbönan i majoriteten av våra blandningar. I andra världsliga regioner ser vi däremot andra utmaningar.

Under mina resor till kaffeplantagen i Östafrika, upplevde jag att där fanns många kulturella skillnader, inte minst vad gällde arbetsfördelningen mellan män och kvinnor. Det var däremot svårt att ”se bakom kulisserna” men när kvinnorna själva fick berätta om sina vardagliga erfarenheter och vad de ville i framtiden var det lätt att se igenom att där fanns brister. När jag kom tillbaka från en av mina kafferesor berättade jag för marknadsavdelningen vad jag hade sett och upplevt och tillsammans bestämde vi oss där och då för att göra något. Vi ville göra en insats för jämställdhet och stärka kvinnorna i dessa länder. Vi ville föra vidare den starka kvinnokulturen som finns inom ZOÉGAS och i företagets historia med våra starka entreprenörer, Maria och Thelma Zoéga, även ute på kaffeodlingarna.

Projektet Coffee By Women är ett ypperligt exempel på hur vi som stort företag kan göra skillnad på riktigt. Det gäller bara att utnyttja den kunskapen som finns inom företaget för att kunna göra ett starkare avtryck. Det är även viktigt att förstå vad hållbarhet faktiskt innebär. Folk måste kunna försörja sig på sitt hantverk och yrke. Kan man inte det så kan man heller inte ställa kvalitetskrav. Det vi gör i våra projekt är därför mer än en certifiering. Certifieringen ser vi som ett komplement för att göra det lättförståligt för konsument att det är hållbart producerat. Hållbarhet är mycket mer än så och är en del av ZOÉGAS DNA. 

Vad tycker du om hållbarhetsprojektet Coffee By Women?
- Jag tycker att projektet är jättebra! Det ger möjlighet att göra skillnad, på riktigt. Allt som gör skillnad och allt man kan bidra till som gör något bättre tycker jag är bra!

I hela ZOÉGAS sortiment, vilken är din Z-favorit?
- Mollbergs Blandning håller jag högt! Framförallt då den har en hög och jämn kvalitet och då den är mycket smakrik. Jag dricker gärna mitt Mollbergs svalt med mjölk, karaktären kommer fram tydligare då. Jag tror att anledningen till att jag dricker mitt kaffe svalt beror på att jag är glad för att prata och socialisera. Jag har därför vant mig vid att dricka svala koppar. Däremot dricker jag alltid svart kaffe på jobbet men hemma dricker jag med mjölk.

Jag måste även tillägga att Julkaffet under åren har varit väldigt bra!