25 JANUARI 2012: ZOÉGAS VÄXLAR UPP SITT HÅLLBARHETSARBETE

I över 125 år har ZOÉGAS försett svenska kaffeälskare med mörkrostat kvalitetskaffe. Nu intensifieras företagets hållbarhetsarbete ytterligare för att försäkra sig om att kunna göra det i minst 125 år till. Ambitionen är att 2015 kommer ZOÉGAS samtliga kaffekaraktärer rostas på hållbart odlade kaffebönor.

I över 30 år har Nestlé, där ZOÉGAS ingår, arbetat aktivt med hållbarhetsfrågor för att förbättra villkoren för de som har kaffe som inkomstkälla. Kaffe är idag världens näst största handelsråvara. Bara odlingarna, transporterna och produktionen sysselsätter över 100 miljoner människor.

ZOÉGAS målsättning är att 2015 tillhandahålla 100 procent hållbart kaffe och för att nå detta mål kommer man arbeta tätt tillsammans med Nestlés samarbetspartners Rainforest Alliance, 4C (Common Code for Coffee Community), Fairtrade och KRAV. Arbetet fokuseras på att utbilda och stötta kaffebönderna med odlingen av hållbart kaffe, för att på så sätt öka avkastningen på deras odlingar.

– ZOÉGAS är en del av Nestlé och totalt sett är vi en av världens största uppköpare av kaffe. Vi vill medverka till att kaffe hanteras efter justa principer. Problemet idag är att det helt enkelt inte finns tillräckligt stora mängder certifierat kaffe på marknaden för att vi ska kunna köpa de kvantiteter vi behöver, med den höga kvalitet vi kräver. Att utbilda och stötta kaffebönder kommer vara avgörande för att nå vår målsättning att hela vårt sortiment ska kunna vara hållbart, säger Cathrine Ossborn, marknadschef på ZOÉGAS.

För att skapa ett typiskt ZOÉGAS-kaffe krävs kaffebönor från Östafrika. I ett led att öka mängden Rainforest Alliance certifierat från regionen kommer ZOÉGAS i år starta flera initiativ och aktiviteter som kommer påverka kaffeodlare, produktion och konsumenter positivt i många år framöver. Det första steget är att investera i ett program för kaffeproducenter i Kenya.

– I samarbete med organisationen Sustainable Management Services (SMS) kommer vi under de närmsta två år en utbilda 8 500 kenyanska lantbrukare i syfte att hjälpa dem dubbla avkastningen på sina odlingar genom att odla hållbart kaffe, säger Cathrine Ossborn.

I dag finns tre certifierade kaffesorter i ZOÉGAS sortiment, ZOÉGAS HAZIENDA och ZOÉGAS ESTANZIA, samt vår esprezzo ZOÉGAS Terazza som alla är KRAV- och Fairtrade-märkta. Under 2012 kommer också ett par produkter med Rainforest Alliance-märkning att släppas på den svenska marknaden.

Nestlé ingår i styrgruppen för kaffenäringens gemensamma uppförandekod, 4C. 4C arbetar för att skapa förutsättningar för en långsiktig hållbar utveckling inom kaffenäringen och fokuserar på såväl den ekonomiska som den ekologiska och sociala dimensionen av kaffeodlingen. 4C bevakar allt från skäliga löner för kaffeproducenter till miljöskydd och säkerställande av mänskliga rättigheter. ZOÉGAS jobbar aktivt för att allt fler producenter ska medverka i programmet och har from december 2011 en extra bonus med i kontrakten för de odlare som går med i 4C.

Sedan Nestlé 2008 lanserade the Supplier Code, måste alla leverantörer skriva under att de åtar sig följa de krav som ställs. Utöver dessa krav har ZOÉGAS också lagt till ett förbud att använda de så kallade ”The Dirty Dozen” (12 bekämpningsmedel som ej rekommenderas av The Pesticide Action Network (PAN) men som inte är förbjudna.) För att säkerställa att alla krav följs håller ZOÉGAS inköpare en nära dialog med kaffeodlarna samt arbetar med oberoende kontroller av leverantörerna.

________________________________________________________

För mer information om ZOÉGAS och Nestlés hållbarhetsarbete besök:
www.nestle.com/csv

För mer information, kontakta:

Cathrine Ossborn, marknadschef ZOÉGAS Nestlé Sverige AB
Tel: 042-19 91 64 eller 070–543 40 47, cathrine.ossborn@se.nestle.com

Marie Louise Elmgren, informationschef Nestlé Sverige AB
Tel: 042-19 91 27 eller 070-340 92 85, marielouise.elmgren@se.nestle.com