22 FEBRUARI 2017: ZOÉGAS KAFFEROSTERI ÄR LIKA GRÖNT SOM SKÅNEROST

Zoégas kafferosteri länkas ofta ihop med Zoégas Skånerost, även känd som ”den gröna” och nu är rosteriet verkligen grönt. Kafferosteriet köper från och med årskiftet certifierad biogas, samt el från vattenkraft. Detta bidrar stort i Zoégas kafferosteris strävan att bli utsläppsneutralt.

Nestlé har som mål att innan år 2020 reducera sina CO2-utsläpp globalt med minst 35%. Zoégas har därför arbetat på att minimera miljöpåverkan och har sedan årskiftet gått över till att köpa certifierad biogas och el från vattenkraft. Patrik Erlandsson, Kvalitetsspecialist & Miljösamordnare samt Christian Diget, strategisk inköpare har tillsammans med Andreas Wendel Fabrikschef på Zoégas drivit övergången i ca 1 års tid. Och redan nu i januari 2017 har Zoégas lyckats att minimera utsläppen med över 90%.

”Vi är oerhört stolta över vår fabrik i Helsingborg och teamet som arbetar här.
Hela teamet strävar efter att ständigt förbättra och optimera vår verksamhet och vi har haft ett enorm fokus inom tre områden; Arbetsmiljö och säkerhet, miljöpåverkan och effektiviseringar i processen. Plan och strategi framåt inom miljöområden har utvecklats i samråd med våra mycket duktiga lokala partners såsom Modity, HMN och Öresundskraft.” – Andreas Wendel

Utöver att kafferosteriet numera köper certifierad biogas, samarbetar man med större lokala verksamheter i Helsingborg för att hitta effektiva metoder för att fördela överskottsenergin och öka användningen av biogas. Biogas utvinns genom att organiskt avfall bryts ner och bidrar därmed till att sluta kretsloppet.

”Zoégas fabriken och Nestlé har arbetat målmedvetet med miljöarbetet vilket har lett fram till flera stora förbättringar. Kaffebönans pergaminhinna tas tillvara vid rostningsprocessen och pressas till pellets och används för uppvärmning på gårdar i närheten. Fabriken sorterar och återvinner allt kasserat material och uppnår därmed ”0-waste to landfill” och numera är energin som konsumeras i fabriken certifierad och grön.” – Patrik Erlandsson

Utöver miljöarbetet fortsätter arbetet i Östafrika, där Zoégas i samarbete med lokala organisationer fokuserar på att öka levnadstandarden, samt att utbilda kaffeodlarna i hållbar och produktiv kaffeodling av kvalitetskaffe och har ett extra fokus på att få med fler kvinnor i utbildningarna. Minst 30% i utbildningsprogrammen ska vara kvinnor, och programmet kallas Coffee by Women.

Läs mer om Zoégas arbete för kaffe för framtiden på  http://zoegas.se/Coffee-by-women

Andreas Wendel, Fabrikschef Zoégas
andreas.wendel@se.nestle.com
Mobil: +46 725 37 88 52

Annelie Barkelund, Informationschef Nestlé Sverige AB 
annelie.barkelund@se.nestle.com
Mobil: +46 727 - 03 23 86