7 APRIL 2017: ZOÉGAS ÄR SVERIGES MEST HÅLLBARA KAFFE - ENLIGT SUSTAINABLE BRAND INDEX

Det mörkrostade kaffet från Skåne uppfattas mest hållbart bland de svenska kaffevarumärkena enligt Sustainable Brand Index 2017. Genom att bl.a. stötta kaffeodlarna, reducera utsläppen med 90 procent och återvinna bönornas hinnor till pellets för uppvärmning.

Många konsumenter uppskattar vårt arbete med att stötta och utbilda kaffeodlarna genom Coffee By Women och vi kommer fortsätta jobba vidare med fullt fokus på att göra Zoégas hållbart, säger Hans Nilsson som är marknadsansvarig för Zoégas. Men det är inte bara initiativen i Östafrika som är viktiga för oss utan närmiljön runt rosteriet. Från januari köper vi endast certifierad biogas samt el från vattenkraft till vårt rosteri.

Zoégas rosteri ligger i Helsingborg och företaget arbetar aktivt med att stötta kaffeodlarna med utbildningar. På de kostnadsfria kurserna finns ett krav att minst 30 procent ska vara kvinnor. Zoégas ägare Nestlé, har som mål att innan år 2020 reducera sina CO2-utsläpp globalt med minst 35%. År 2030 ska miljöpåverkan vara noll. De ambitiösa målen att minska miljöpåverkan är satta i enlighet med klimatavtalet från Paris 2015. Zoégas har arbetat intensivt med att minimera miljöpåverkan. Redan i januari 2017 hade man minimerat utsläppen från rosteriet med över 90 % bland annat genom att övergå till att köpa certifierad biogas och el från vattenkraft. Dessutom firade rosteriet precis fem år utan allvarliga skador som är ett resultat av ett långsiktigt säkerhetsarbete inom företaget.

Om Sustainable Brand Index
Sustainable Brand Index är Skandinaviens största varumärkesundersökning med fokus på hållbarhet som görs sedan 2011. Bakom resultat för Sverige ligger 11 000 konsumentintervjuer – både webbenkäter och djupintervjuer – och inbegriper 286 varumärken i Sverige. Utgångspunkten är de 10 principerna om miljöansvar och socialt ansvarstagande i FN:s Global Compact, som sedan kompletteras med konsumenternas uppfattning av hållbarhet samt deras förväntningar och krav på företagen.

Undersökningen mäter hur konsumenterna ser på olika varumärkens hållbarhetsarbete och visar vilka varumärken som lyckats kommunicera detta. Zoégas kom på plats 55 när alla kategorier och varumärken rankas.

För mer information kontakta:

Hans Nilsson, Nordisk Marknadschef ZOÉGAS
hans.nilsson@se.nestle.com
Mobil: +46 702 48 80 60

Annelie Barkelund, Informationschef Nestlé Sverige AB 
annelie.barkelund@se.nestle.com
Mobil: +46 727 - 03 23 86