15 SEPTEMBER 2017: EKOLOGISKT KAFFE ÄR BRA MEN INTE TILLRÄCKLIGT

Efterfrågan på ekologiskt kaffe ökar och trenden håller i sig. Endast 3,6 procent av världens totala kaffeproduktion är i dag ekologiskt certifierad. Satsningar på certifiering kostar pengar och bönderna måste ha möjlighet att investera en del själva. 70 procent av kaffebönderna har odlingar som är mindre än 1,5 hektar och har mycket små ekonomiska möjligheter att investera för att odla certifierat kaffe. För att kunna öka tillgången på hållbart odlat kaffe krävs att så många kaffebönder som möjligt utbildas i hållbar odling med en strävan att nå en certifiering

Kaffe måste odlas på ett miljömässigt och socialt hållbart sätt och bönderna måste samtidigt kunna tjäna pengar på det. Idag är endast 3,6 procent av världens kaffeproduktion ekologiskt certifierad. Samtidigt har 70 procent av världens kaffebönder odlingar som är mindre än 1,5 hektar med mycket små ekonomiska möjligheter att investera för att odla certifierat kaffe. Detta gör att de fortsätter att odla kaffe på samma sätt som de alltid har gjort utan att tänka på miljön. Något som i sin tur gör att tillgången på hållbart odlat kaffe av hög kvalitet minskar, samtidigt som efterfrågan i världen ökar.

− För att säkra tillgången på hållbart odlat kaffe för idag och i morgon måste vi hjälpa små och medelstora bönder till högre inkomster och bättre möjligheter till att odla hållbart. Att bara fokusera på certifieringar och ekologiskt odlat kaffe är inte hållbart varken idag eller i morgon. Genom flera långtgående hållbarhetsinitiativ gör Zoégas ett omfattande arbete tillsammans med kaffebönder mot en verifiering, vilket är en bredare grundnivå för hållbart odlat kaffe. Detta för att få med så många bönder som möjligt, och därmed öka den totala tillgången på hållbart odlat kaffe, säger Hans Nilsson, Marknadschef på Zoégas.

En certifierad kaffeodling innebär att kaffeproduktionen tar hänsyn till miljö, framtid och rättvisa villkor för kaffeodlarna. Reglerna för en certifiering baseras på olika regelverk uppsatta av certifieringsorganisationer. Men satsningar på certifikat kostar pengar och kaffebönderna måste ha möjlighet att investera en del själva. Zoégas gör via Nescafé Plan och inom initiativen för Coffee by Women ett omfattande arbete tillsammans med kaffebönderna mot en verifiering.

− För att vi ska lyckas med en omfattande omställning till hållbar odling för hela kaffeindustrin krävs att alla jobbar tillsammans mot samma mål - kaffebönder, producenter, intresseorganisationer och konsumenter. Vi är mycket stolta över att vara en del av alla dessa satsningar som ett viktigt led i att ta ansvar och säkra kaffets framtid, fortsätter Hans Nilsson.

Zoégas Coffee by Women
Zoégas investerar bland annat i flera långtgående projekt i Östafrika som hjälper kaffebönderna att öka sina inkomster genom kostnadsfria utbildningar i hållbar och produktiv kaffeodling, ledarskap, förtroendebyggande och självutveckling. Initiativen kallas för Coffee by Women och skapar tusentals nya kvinnliga entreprenörer inom kaffeodling. Läs mer om Zoégas omfattande hållbarhetsarbete på zoegas.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Hans Nilsson, Marknadschef Zoégas Nestlé Sverige AB
hans.nilsson@se.nestle.com
Mobil: 0702 – 48 80 60

Annelie Barkelund, Informationschef Nestlé Sverige AB 
annelie.barkelund@se.nestle.com 
Mobil: 0727 - 03 23 86