2 APRIL 2015: EFTERFRÅGAN ÖKAR MEDAN TILLGÅNGEN MINSKAR: ZOÉGAS INVESTERAR YTTERLIGARE I KENYA

Efterfrågan på hållbart producerat kaffe ökar samtidigt som tillgången minskar. Nestlé, där bland annat ZOÉGAS ingår, förnyar sitt omfattande hållbarhetsarbete i Kenya. Under de kommande tre åren utbildas 42 000 kaffebönder i hållbar och produktiv odling, en investering på nästan 4 miljoner kronor. Arbetet är en fortsättning på tidigare insatser som mer än fördubblat skördarna för tusentals bönder och försett dem med sjukdomsresistenta kaffesorter med högre avkastning.

Det nya projektet, som ligger inom ramen för Nescafé Plan*, kommer att pågå mellan 2015 och 2017 och är ett led i det omfattande arbetet med att utbilda kaffebönder i hållbar och produktiv odling samt att öka den sjunkande tillgången på hållbart odlade kaffebönor. En av anledningarna till den massiva satsningen nu är också att kaffeskörden i Kenya fortsätter att minska trots att efterfrågan ökar. Från och med den 31 december 2015 är målsättningen att allt kaffe i ZOÉGAS blandningar ska vara hållbart odlat.

– Den kenyanska kaffeindustrin är i stort behov av en mer hållbar utveckling. Nestlés initiativ med Nescafé Plan är ett led i detta. Jag har haft möjlighet att besöka initiativen i centrala Kenya och är imponerad av den ökade kaffeproduktionen, vilken så klart resulterar i en ökad inkomst för bönderna vilket i sin tur förbättrar deras försörjningsmöjligheter, berättar Roberio Silva, Executive Director, International Coffee Organisation.

Den första fasen av Nestlés projekt i Kenya pågick mellan 2011 och 2014. Under den perioden ökade mängden kaffe som producerades per träd från 2,5 kg till i genomsnitt 7-10 kg per träd. Initiativet syftar också till att uppmuntra kvinnliga odlare och ungdomar till att ta ledande roller på odlingarna. Omkring 3 300 kvinnor utbildades då i kooperativt ledarskap, kaffeproduktion, förtroendeskapande, självutveckling och kaffeverifiering, något som ligger helt i linje med ZOÉGAS mål att minst 30 procent av alla som utbildas i projekten ska vara kvinnor.

– Det första projektet i Kenya för ZOÉGAS del startades 2012 tillsammans med vår partner SMS och avslutades 2014. Nu satsar vi ytterligare och går in i ett större projekt tillsammans med Nestlé globalt. ZOÉGAS investerar 1,5 miljoner i projektet från lokal budget. Fokus ligger på att utbilda kaffebönder, varav minst 30 procent är kvinnor, och öka tillgången på hållbart odlade kaffebönor av den höga kvalitet som krävs för att ta fram vårt unika ZOÉGAS-kaffe, berättar Cathrine Ossborn, marknadschef på ZOÉGAS.

Kaffebönderna erbjuds utbildning och sjukdomsresistenta kaffeplantor som ska ge mer kaffe per planta, vilket i sin tur innebär högre avkastning för den enskilde bonden. Det finns heller inga motkrav till utbildningarna utan kaffebonden väljer själv hur bönorna ska säljas vidare.

– Kaffebönorna har fått konkurrens av andra grödor, som exempelvis blommor, vilka ger snabbare intäkter tack vare möjligheten att skörda snabbare och oftare. Många bönder har därför valt att sluta med kaffeodling. På ZOÉGAS arbetar vi nu för att bönderna ska kunna öka lönsamheten genom utbildning i hållbar kaffeodling och bygga trygga verksamheter som de kan lämna över till sina barn, fortsätter Cathrine Ossborn.
________________________________________________________

För mer information och frågor, vänligen kontakta:

Cathrine Ossborn, Marknadschef ZOÉGAS Nestlé Sverige AB
cathrine.ossborn@se.nestle.com
Tel: 042 – 19 91 64
Mobil: 0705 – 43 40 47

Marie Louise Elmgren, Informationschef Nestlé Sverige AB
marielouise.elmgren@se.nestle.com
Tel: 042 – 19 91 27
Mobil: 0703 – 40 92 85

ZOÉGAS är sedan 1986 en del av Nestlé-koncernen. Nestlé har som ett led i sitt omfattande hållbarhetsarbete upprättat en handlingsplan, Nescafé Plan, med konkreta mål för kaffeodlingens framtid. Genom att hjälpa den stora mängd självständiga småskaliga och medelstora odlare världen över till ökad produktivitet och lönsamhet ökar utbudet av miljömässigt och socialt hållbart odlat kaffe för framtiden.