UTBILDNING KAFFEBÖNDER – FOKUS KVINNOR

Bloggarna Paula Uribe, Hugo Rosas, Mona Lundgren och Malin ”Fnulan” Martinsson fick möjligheten att följa med oss ner till Kenya och på nära håll se resultaten av Coffee By Women. Det som gjorde mest intryck på bloggarna var mötena med kvinnorna som drev sina kaffeodlingar, hur Coffee By Women har hjälpt dem att utveckla sina odlingar och hur deras liv positivt förändrats av säkrare kaffeinkomster.

 

 

 

 

 

 

Coffee By Women i Kenya, period 2015 - 2017

Sedan år 2015 köper vi vårt kaffe från Coffee By Women-projektet i Kenya och Julkaffet 2015 var ett resultat av detta. Projektet i Kenya som pågår under perioden 2015 - 2017 är ett samarbete med Nestlé och Coffee Management Services. 42 000 bönder ska utbildas i hållbar och produktiv odling. Initiativet omfattar 18 kooperativ, 68 wet mills och 42 000 kaffebönder, varav minst 30% av projektets detagare är kvinnor. Vi har som mål att öka produktiviteten med minst +30% som möter produktionen av kaffe enligt ZOÉGAS kvalitetskrav. 100 000 unga och friska kaffeplantor distribueras bland odlingarna och målet är 4C-verifiering av samtliga ko-operativ med 17 demoplantager för kaffeodlarna att lära sig på. 

Coffee By Women i Kenya, period 2011 - 2014
Under perioden 2011-2014 utbildades 6636 bönder, varav 28% var kvinnor i Coffee By Women-projektet. 

COFFEE BY WOMEN I RWANDA, period 2015 - 2017

Coffee By Women - projektet i Rwanda omfattar 6 000 kaffebönder, varav minst 30% av deltagarna ska vara kvinnor. Redan första året hade 5053 kaffebönder utbildats, varav 32,8% av projektets deltagare var kvinnor.

Coffee By Women i Rwanda, period 2011 - 2014
Totalt var 8 500 kaffebönder i regionerna Kirurumwe, Kiama och Kilalaniu involverade i Coffee By Women-projektet. Utbildningarna fokuserades på hållbar kaffeodling med målet att öka kaffeböndernas avkastning med 100 procent. Syftet var också att få fler bönder att återuppta kaffeodling som sin huvudsakliga inkomstkälla. Resultaten av projektet under perioden blev en ökning med cirka 400 procent i avkastning i region Kirurumwe. Under samma period ökade avkastningen med 16 procent i region Kilalani samt med 158 procent i region Kiama.