KVINNLIGA FÖREBILDER

Region; Kanjuku, Kiambu. Ko-operativ; New Gatukuyu

Jag heter Minnieh, jag är gift och har 7 barn. Jag tycker om jordbruk, det är ett bra sätt att ge familjen en inkomst. Jag drömmer om att bli en förebild för andra kaffebönder, framförallt kvinnliga kaffebönder. Det är viktigt att kvinnor är involverade i kaffeodling för de har en viktig roll att spela i hur odlingen sköts.

Min kaffeodling är på ca 3 hektar. Om initiativet ger mig en bättre inkomst kan jag hjälpa mina barn att studera vidare och jag kan stötta hela min familj. Jag kan också hjälpa min by genom att anställa fler till vår kaffeodling.

Jag deltog i den första utbildningen i projektet i mitt ko-operativ.

Region; Embu. Kooperativ; Karithathi

Jag heter Lydia, jag är gift och har 2 barn. Jag kommer från byn Kamauri. Jag tycker att det är viktigt att få med så många som möjligt inom kaffeodlingen och det är viktigt att få med kvinnor så att även de kan vara förebilder. Genom att agera som förebilder kan man inspirera fler kvinnor att engagera sig inom kaffeodlingar.

På min kaffeodling har jag 300 kaffeträd och från dessa träd får jag ut ca 3 ton. Jag har också mindre odlingar för avokado och bananer, främst för hushållsbruk men jag säljer lite av fruktskörden på marknaden för att öka familjens inkomst.

Jag deltog i den första utbildningen i projektet i mitt ko-operativ.

Region; Embu. Kooperativ: Murue

Jag är gift och har 2 barn, men de är redan vuxna, en arbetar och en studerar på universitetet. Jag är tacksam över att få vara med i detta initiativ eftersom jag vill lära mig mer om kaffeodling och hur jag kan göra det på nya sätt för att öka min inkomst.

Kvinnor och ungdomar måste komma med och engagera sig inom kaffeodling eftersom det är ett bra sätt att tjäna pengar på till familjen. Jag tycker att det är jättevikigt och bra att stärka kvinnor, att få dem att våga vara med i utbildningarna. Vi kvinnor har många utmaningar i vardagen och utbildningarna ger oss mer än bara kunskap inom kaffeodling. Min man och jag har ca 400 kaffeträd som vi tar hand om tillsammans. Jag vill lära mig mer om hur jag kan göra vår odling bättre, så att familjen kan få in mer pengar.

Jag deltog i den första utbildningen i projektet i mitt ko-operativ.

Fas 1: Margaret Wanjiru & Lucy Muthoni Gikandi

Margaret Wanjiru är en av de kvinnliga kaffeodlare som fått del av Promoter Farmer-utbildningen från SMS och ZOÉGAS . Hon äger ca 120 kaffeträd som hon och hennes man planterade för fem år sedan. Eftersom hennes man distansarbetar är det Margaret som ansvarar för kaffeodlingen.

– Jag har använt inkomsten från kaffeodlingen till att bland annat köpa plåt till mitt hus. jag odlar också te, har boskap och jag har även startat en liten frisörsalong i köpcentret i Ihwagi, säger Margaret Wanjiru, kaffeodlare i Nyeri.

Margaret räknar med att skörda ett ton kaffebär i år. Det är mer än en dubblering av förra årets skörd på 450 kg. Tack vare hennes utbildning och framgångar kan hon mobilisera fler kvinnor att investera i kaffeodlingar.

– När vår förening blev partners till SMS och ZOÉGAS blev jag glad eftersom jag visste att jag skulle få svar på mina frågor, fortsätter Margaret Wanjiru. Aktiviteter som tidigare ansågs vara förbehållna män, som till exempel beskärning kan nu utföras av kvinnor.
 

Lucy Muthoni Gikandi, liksom många andra, tog ett snabbt beslut var hon skulle lägga sitt fokus. Från att hanterat 600 träd, känner Lucy sig mer bekväm med hantering av 400 träd. Beslutet har ökat hennes genomsnittliga produktion från 3 till 5,5 kg per träd. Hennes nästa mål är 10 kg. Hon har varit en trogen anhängare av hennes promotor farmer, Mr Andrew Maina, som tränar bönder i Kiawanduha gruppen. Lucy delade de övriga 200 träden med sin son och hennes önskan är att vara mentor åt sin son i kaffeodling.

Hon håller nu i ett register för att kunna jämföra kostnader och intäkter. Hon har varit en uppmuntran till andra kvinnor och söker nu mer information och utbildning så att hon förblir konkurrenskraftig i sin produktion.

– Jag har aldrig missat någon SMS-utbildning eftersom jag vet vilken betydelse utbildningen har för mig och min familj, säger Lucy Muthoni Gikandi, kaffeodlare i Kiama.