Zoégas kafferosteri länkas ofta ihop med Zoégas Skånerost, även känd som ”den gröna” och nu är rosteriet verkligen grönt –i dubbel bemärkelse. Förutom att kafferosteriets el är certifierad som grön, då all el kommer från vindkraft, kommer rosteriets fasad att få en ny färg under 2019. #zoegas

Sedan 1952 har den röda tegelbyggnaden vid Helsingborgs infart spridit en härlig kaffedoft. Fasaden har i stort sett varit sig lik sedan rosteriet byggdes.

-Vi har länge sett ett behov av att förändra fasaden, dels för att den ska bättre passa in i omgivningen men även för att ge den ett modernare intryck. För många är Zoégas förknippat med grönt, i och med storsäljaren Skånerost, så vad kan passa bättre än att förstärka det med en grön fasad, säger Andreas Wendel, fabrikschef Zoégas

För att bygga en hållbar verksamhet inom kaffeproduktion krävs att hållbarhetstänket är top-of-mind i hela värdekedjan. I Zoégas kafferosteri i Helsingborg är arbetsmiljö och säkerhet, miljöpåverkan och effektiviseringar särskilt i fokus och genom att arbeta målmedvetet med miljöarbetet har rosteriet uppnått flera stora förbättringar. I strävan efter att bli helt utsläppsneutrala, köper Zoégas all el från vindkraft, dessutom samarbetar man med större lokala verksamheter i Helsingborg för att hitta effektiva metoder för att fördela överskottsenergin och öka användningen av biogas.

Ett exempel är att kaffebönans pergaminhinna tas tillvara vid rostningsprocessen och pressas till pellets som sedan används för uppvärmning på gårdar i närheten. Alla initiativ till förbättringar är ett steg i Zoégas helhetstänk.

 -För att belysa alla gröna och hållbara initiativ vi gör, kommer vi nu måla fasaden i Skånerost-grönt, för att alla som åker in i Helsingborg och besöker vårt rosteri, ska förstå vårt gedigna arbete för en grön fabrik, säger Hans Nilsson, Marknadschef Zoégas.

För mer information vänligen kontakta:

Annelie Barkelund, informationschef Nestlé Sverige AB

Mejl: annelie.barklund@se.nestle.com
Telefon: 0727-032386

Hans Nilsson, marknadschef Zoégas Nestlé Sverige AB
Mejl: hans.nilsson@se.nestle.com
Mobil: 0702-488060